Kurs online falas mbi Menaxhimin e biznesit

Kurs online falas mbi Menaxhimin e biznesit

Në këtë kurs katërjavor, aplikantët do të mësojnë se si të përdorin analitikë të çmimeve dhe promovimit për të alokuar buxhetin e marketingut për të maksimizuar fitimet. Kursi do të fillojë më 4 dhjetor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 5-7 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas në biznes

Kurs online falas në biznes

Ky kurs do t’ju tregojë se si e sheh një biznes veten në “tërësinë” e tij dhe në kontekstin e mjedisit të tij. Kursi do të fillojë më 5 tetor 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itenstiteti: 4 orë / javë Tema: Biznes & Manaxhim Institucioni: Instituti indian i Menaxhimit, Bangalore dhe edX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 5 tetor, 2017 Si të bëheni pjesë e kursit: Shko në faqen e internetit të kursit…

Read More