Mundësi punësimi si Menaxher Programi

Mundësi punësimi si Menaxher Programi

Misioni Terre des hommes  në Shqipëri po kërkon të rekrutojë një Menaxher Programi. Menaxheri është përgjegjës për mbështetjen e zhvillimit strategjik dhe zbatimin e Terre des hommes dhe programin e projekteve në Shqipëri. Menaxheri i Programit i raporton drejtpërdrejt Përfaqësuesit të Vendit të Shqipërisë dhe Kosovës dhe ndihmon dhe këshillon Përfaqësuesin në përcaktimin e programeve, projekteve, strategjive operacionale dhe  institucionale në përputhje me politikat  tematike Tdh. FUNKSIONET THEMELORE  të punës: · Për të udhëhequr dhe mbikëqyrur…

Read More

Mundësi punësimi/ Menaxher Programi në OJF

Mundësi punësimi/ Menaxher Programi në OJF

Partnerët Shqipëri është një OJF shqiptare e pavarur, e themeluar në vitin 2001, që mbështet shoqërinë civile dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndër-sektorial me qëllim forcimin e institucioneve demokratike dhe avancimin e zhvillimit ekonomik.   Partners Albania është duke kërkuar një Menaxher Programi i cili do të jetë përgjegjës për aspektet kryesore të fushës së programit të Partners Albania “Qeverisje transparente dhe llogaridhënëse”, duke përfshirë: nevojën për vlerësime në sektorët e caktuar nga programi, zhvillim propozimesh,…

Read More