Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’ Thirrja per Fondin e Litigimit 2017 Ftohen avokatët e orientuar në fushën e të drejtave social-ekonomike dhe me prioritet në fushat e së drejtës së konsumatorit, mjedisit dhe shëndetësisë, të paraqesin propozime për ndjekjen gjyqësisht të çështjeve strategjike ligjore ose për propozime për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara. Nëpërmjet kësaj thirrje synohet të identifikohen edhe më shumë avokatë të orientuar drejt mbrojtjes…

Read More