Bursa nga Harvard për studime MBA

Bursa nga Harvard për studime MBA

Përshkrimi Fondacioni Boustany ofron Bursën Harvard MBA për klasën që fillon në vjeshtë. Bursa e Harvardit MBA u jepet studentëve që demonstrojnë një nivel të lartë të arritjeve akademike. MBA në Harvard është një nga programet kryesore të biznesit në botë, dhënë në një nga universitetet më prestigjioze në botë. Bursa Boustany MBA Harvard jepet një herë në dy vjet për një kurs dyvjeçar në Shkollën e Biznesit të Harvardit. Pranohen 3 teste në gjuhën…

Read More

Bursa studimi Master në Administrim Biznes (MBA), Zvicër

Bursa studimi Master në Administrim Biznes (MBA), Zvicër

Instituti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Menaxhimit (IMD) ofron  rreth 17 bursa me vlerë totale prej 500.000 CHF për të studiuar programin MBA (Master në Administrim Biznes). Aplikantët ndërkombëtarë mund të aplikojnë për këto bursa. Qëllimi i Institutit Ndërkombëtar për Menaxhimin e Zhvillimit (IMD) MBA është për të mundësuar dhe inkurajuar akademikisht studentët e çdo kombësie. Vizioni i IMD-së është që të jetë më e mira në botë duke duke bërë të mundur zhvillimin e liderëve…

Read More