Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 13 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga gjinia, raca, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti ose shprehja gjinore ose origjina kombëtare, inkurajohen dhe mirëpriten të aplikojnë Përfitimet: grante të vogla, dhe një bursë Si një avokat kryesor global për shëndetin, të drejtat dhe mirëqenien e vajzave dhe grave, Women Deliver bashkon zërat dhe interesat e ndryshme për të nxitur progresin për barazinë gjinore,…

Read More

Programi Liderët e Rinj nga Komisioni Evropian

Programi Liderët e Rinj nga Komisioni Evropian

Afati i aplikimit: 9 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët mes moshës 21 dhe 26 vjeç Çmimi që do të ofrohet: liderët e rinj të zgjedhur do të ftohen në Bruksel, Belgjikë me të gjitha shpenzimet e mbuluara Komisioni Evropian është në kërkim të 16 njerëzve të jashtëzakonshëm (të moshës 21-26 vjeç) nga e gjithë bota, me angazhim të provuar në komunitet, për të përfaqësuar punën dhe ndikimin në zhvillimin e arritur nga të…

Read More