Aktivitet në Shqipëri/ “Drejtues për një ditë 2018”

Aktivitet në Shqipëri/ “Drejtues për një ditë 2018”

“Drejtues për një ditë 2018” Apliko deri më 5 Shkurt! Dergoni: CV dhe Leter Motivimi në info@junior-albania.org Junior Achievement njofton nxënësit maturantë që zhvillojnë lëndën “Njohuri për Biznesin 2” se ka hapur aplikimet për pjesëmarrjen në aktivitetin kombëtar “Drejtues për një ditë”. Çdo nxënës që aplikon për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, nëpërmjet një CV-je dhe letre motivimi, duhet të përshkruajë shkurtimisht aspiratat që ka për të ardhmen, prirjet ose aftësi të veçanta që…

Read More

Programi i Ambasadorëve Global në Çikago

Programi i Ambasadorëve Global në Çikago

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: femrat e jashtëzakonshme udhëheqëse Vendi: 11-15 shtator 2017 në Çikago, Illinois Në vitin 2012, Vital Voices dhe Banka e Amerikës nisën një partneritet nënshkrimi për të avancuar fuqizimin ekonomik të grave nëpërmjet zhvillimit të lidershipit dhe ndërtimit të aftësive. Programi i Ambasadorëve Global lidhet me udhëheqësit e jashtëzakonshëm të grave në një mundësi unike mentorimi, duke përfshirë sesionet mentoruese  dhe punëtoritë strategjike të fokusuara në ndërtimin…

Read More

Programi i Themeluesve të Rinj në Berlin

Afati i aplikimit: 30 prill 2017 Kush mund të aplikojë: kandidatët që kohët e fundit (0-5 vjet) kanë filluar një kompani për-përfitim me një model biznesi të përshkallëzuar Vendi: 13- 16 shtator 2017 në Berlin, Gjermani Kostot: Udhëtimi dhe akomodimi do të mbulohen nga Fondacioni Westerwelle. Fondacioni Westerwelle për Mirëkuptim Ndërkombëtar mbështet bashkëpunimin që kapërcen kufijtë: midis sipërmarrësve të rinj, drejtuesve dhe vendimmarrësve nga e gjithë bota. Fondacioni globalisht lidh njerëzit dhe idetë dhe krijon hapësira…

Read More