Mundësi punësimi në Lezhë

Mundësi punësimi në Lezhë

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Nëpunës Gjyqësor për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi ose Shkenca Komunikimi/ Gazetari; –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave…

Read More

Mundësi punësimi në Korçë, Fier, Shkodër dhe Lezhë

Mundësi punësimi në Korçë, Fier, Shkodër dhe Lezhë

Shërbimi Social Shtetëror kerkon te punesojë kater punonjës social ne drejtorite rajonale të Korcës, Fierit, Shkodres dhe Lezhës. Shërbimin Social Shtetëror në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri janë duke zbatuar projektin “Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe ri-integrimi i fëmijëve migrantë në Shqipëri” të financuar nga Agjenica Austriake për Zhvillim. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë dhe fuqizojë familjet dhe fëmijët nga rajonet Korcë, Fier, Shkodër dhe Lezhë për të parandaluar…

Read More