Mundësi praktike dhe punësimi në zyrë avokatie

Mundësi praktike dhe punësimi në zyrë avokatie

Qendra e Karrierës FDUT në bashkëpunim me zyrën e avokatisë “Bendo Law, Advocates & Legal Consultants” mirëpret aplikime për pozicionet: – Jurist, me përgjegjësi kryesore ofrimin e konsulencës ligjore në fushën administrative, civile e penale si dhe ndihmës ligjore në procese gjyqësore. – Internship, me përgjegjësi kryesore ofrimin e ndihmës ligjore në proceset gjyqësore dhe në paraqitjen pranë organeve gjyqësore dhe administrative. Bashkëpunimi është parashikuar të fillojë në muajin prill 2017. Kandidatët e interesuar mund…

Read More