Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë se si të përdorin një qasje të bazuar në rezultate për të hartuar dhe menaxhuar programe të sektorit publik që të japin përfitime të prekshme dhe të optimizojnë përdorimin e burimeve. Kjo Kursi fillon më 12 prill, 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 3 orë/javë Tema: Biznesi dhe Menaxhim Institucioni: Universiteti Wits dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 12 prill, 2017 Kriteret…

Read More

5 kurse online mbi Inxhinierinë

5 kurse online mbi Inxhinierinë

Kurse online duke qënë të lirë, të përshtatshëm dhe të lehtë për të hyrë mund të ju ofrojnë një bazë të mirë të njohurive. Këto janë 5 kurset më të mira online mbi inxhinierinë nga Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1. Si dhe pse Machines Work Është mësuar fillimisht në vitin 2002. Ky kurs përfshin një pasuri materialesh, duke përfshirë shënimet e leksioneve, shënimet laboratorike, detyra, dhe udhëzime të dobishme software. 2. Mekanika fluide Është mësuar…

Read More