Kurs veror në Gjermani

Kurs veror në Gjermani

Ky program synon të ndihmojë studentët dhe të diplomuarit që të përmirësojnë njohuritë e gjuhës gjermane (gjuhës së përgjithshme, gjuhës specifike) dhe njohuritë për kulturën e vendit. Kush mund të aplikojë? Aplikimet janë të hapura për studentët në programet Bachelor dhe Master në çdo fushë lëndore. Studentët e Bachelorit duhet të kenë përfunduar së paku dy vite akademike në fillim të këtij programi burse. Personat që kanë diplomë masteri dhe doktorature nuk kanë të drejtë…

Read More

600 kurse online falas të ofruara nga 200 universitete

600 kurse online falas të ofruara nga 200 universitete

Kur bëhet fjalë për arsimin, ne jemi gjithmonë më të prirur për nxitjen e kurseve MOOC (Massive open online course) dhe jo forma të tjera. Dhe statistikisht, gjatë 6 viteve të fundit, më shumë se 800 universitete kanë krijuar më shumë se 8,000 MOOC (Massive Online Open Courses), të cilat ju në fakt mund t’i gjurmoni në internet, nëpërmjet burimeve më të mira në dispozicion Class Central. Për të kontribuar më shumë në këtë drejtim, më shumë se 200…

Read More

Kurs trajnimi falas në Shqipëri

Kurs trajnimi falas në Shqipëri

Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare – “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”. Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK),  ka kënaqësinë të njoftojë se në datat 30 Tetor – 10 Nëntor do të zhvillohet kursi i trajnimit kombëtar: Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare –  “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të…

Read More

Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë parimet kryesore të analizës së rrezikut, vlerësimin e rrezikut dhe zbutjen e rreziqeve për sigurinë e informacionit duke përdorur metodologjitë cilësore dhe sasiore. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 8 javë dhe mësimi do të zhvillohet 10-12 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs nëntë javor, aplikantët do të mësojnë rregulla të thjeshta grafike që i lejojnë të përdorni foto intuitive për të përmirësuar dizajnimin dhe analizën e të dhënave. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017. Kursi do të zgjasë 9 javë dhe leksionet do të zhvillohen 2-3 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi fiziologjinë e njeriut

Kurs online falas mbi fiziologjinë e njeriut

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë disa njohuri hyrëse në fiziologjinë e njeriut dhe sistemet mahnitëse në trupin tonë që na mbajnë gjallë. Ky kurs do të fillojë më 25 shtator 2017. Kohëzgjatja: 3 javë Itensiteti: 4 orë në javë Tema: Fiziologjia: Shkenca e Jetës Certifikata te disponueshme: Po Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi studimet mjedisore

Kurs online falas mbi studimet mjedisore

Në këtë kurs dymbëdhjetë javë, aplikantët do të mësojnë se pse toka është kaq e rëndësishme, se si po kërcënohet dhe çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur këtë burim natyror kaq jetësor për jetën tonë. Kohëzgjatja: 12 javë Itensiteti: 7-9 orë/javë Tema: Studime Mjedisore Institucioni: Universiteti Wageningen & Research and edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Vendoset nga kursanti Kërkesat e aplikimit Baza: shkolla e mesme e përfunduar Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në…

Read More

Kurs online falas mbi Etikën shkencore dhe inxhinierike

Kurs online falas mbi Etikën shkencore dhe inxhinierike

Në këtë kurs gjashtë javor, aplikantët do të mësojnë etikën tradicionale dhe aspektet racionale në shkencë dhe inxhinieri për të përmirësuar mirëqenien njerëzore. Ky kurs do të fillojë më 28 qershor 2017. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Inxhinieri Institucioni: Instituti i Teknologjisë i Tokios dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 28 qershor 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në faqen e internetit të kursit këtu Krijo një…

Read More

Kurs trajnimi online mbi politikat ndërkombëtare

Kurs trajnimi online mbi politikat ndërkombëtare

A jeni një ndërtues i ri i paqes që ndjen një angazhim të fortë për ndërtimin e partneriteteve kuptimplote midis brezave të ardhshëm për paqen? Dëshironi të ndërtoni njohuritë dhe aftësitë tuaja për të mbajtur diskutime kuptimplota me vendim-marrësit? Nëse është kështu, UNOY ndërtuesit e paqes ju fton të aplikoni për të marrë pjesë në Aktin e vitit 2250, një kurs trajnimi online, i cili do t’ju ndihmojë përkthimin e politikave ndërkombëtare në realitetet lokale….

Read More
1 2 3 4