Kurs online falas mbi Etikën

Kurs online falas mbi Etikën

Ky kurs online do t’ju ndihmojë të kuptoni konceptin e etikës, pse ka rëndësi dhe pse duhet të jesh etik dhe shkon më thellë sesa thjesht pajtueshmëria dhe ligji. Ky kurs do të fillojë më 25 shtator 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2 orë në javë Në fund të kursit mund të pajiseni me çertifikata. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas në Biznes dhe Teknologji

Kurs online falas në Biznes dhe Teknologji

Qëllimi i përgjithshëm i këtij kursi është të hulumtojë ndikimin e transformimit dixhital në biznese dhe shërbime dhe të zbulojë se si ti zbatoni këto mësime në organizatën tuaj. Kursi do të fillojë më 9 tetor 2017. Kursi do të zgjasë 4 javë dhe leksionet do të zhvillohen 3 orë në javë. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi komunikimin në gjuhë të ndryshme

Kurs online falas mbi komunikimin në gjuhë të ndryshme

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të shqyrtojnë se çfarë do të thotë të komunikojnë në gjuhë të shumëfishta në kontekste të ndryshme dhe të zbulojnë përkthyesin e tyre të brendshëm. Kursi do të fillojë më 11 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit do të jetë 4 javë me një itensitet  4 orë në javë. Në fund të kursit pajiseni me certifikatë. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs dymbëdhjetë javor, aplikantët do të shqyrtojnë jetën ekonomike të të varfërve dhe mënyrat për të hartuar dhe zbatuar një politikë efektive zhvillimi. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017. Kursi do të zgjasë 12 javë dhe mësimet do të zhvillohen 12 herë në javë. Kursi do të zhvillohet në anglisht. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas në Filozofi

Kurs online falas në Filozofi

Në këtë kurs dymbëdhjetë javor, aplikantët do të futen në filozofinë e mendjes, duke eksploruar vetëdijen, realitetin, AI, dhe më shumë. Kursi më i hollësishëm i filozofisë është tani në dispozicion. Ky kurs do të fillojë më 3 tetor 2017. Kohëzgjatja: 12 javë Itensiteti: 4-6 orë/javë Tema: Filozofi dhe etika Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas nga Fondi Monetar Ndërkombëtar

Kurs online falas nga Fondi Monetar Ndërkombëtar

Ky kurs synon të ofrojë një pasqyrë të plotë të analizës së qëndrueshmërisë së borxhit (DSA) dhe një kornize afatmesme të strategjisë së menaxhimit të borxhit të miratuar nga FMN dhe Banka Botërore. Ky kurs kombinon teorinë me ushtrime praktike. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017. Kohëzgjatja e kursit është 8 javë me një intensitet prej 6-8 orë/javë. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More
1 2 3 4 5 34