Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs shtatë javor, aplikantët do të mësojnë përvojën e përdoruesit dhe aftësitë e dizajnit  të përdoruesit për të pasur sukses si menaxher produkti, zhvillues dhe projektues. Ky kurs do të fillojë më 5 shtator 2017. Kohëzgjatja: 7 javë Itensiteti: 3 orë/javë Tema: Arti dhe kultura Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi metodat kërkimore

Kurs online falas mbi metodat kërkimore

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të shqyrtojnë metodat e hulumtimit, kontekstet në të cilat ato përdoren, dhe përfitimet, mangësitë dhe implikimet etike të përfshira, ndërsa mësojnë se si kërkuesit përpiqen të mësojnë për njerëzit, shoqëritë dhe kulturat. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 5 orë/javë Tema: Shkencat shoqërore Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas në Arkitekturë

Kurs online falas në Arkitekturë

Në këtë kurs pesë javor, aplikantët do të shqyrtojnë përshtatjen e tokës si një alternativë ndaj qasjeve konvencionale të grumbullimit të tokës për urbanizim. Ky kurs do të fillojë më 24 tetor 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 3-5 orë/javë Tema: Arkitekturë Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi dinamikat e demografisë

Kurs online falas mbi dinamikat e demografisë

Në këtë kurs, do të diskutohet pse strukturat e moshës së gjinisë së popullsisë dhe variablet demografike vetë kanë rëndësi dhe duhet të jenë të rëndësishme për të gjithë ne si qytetarë për aq sa ato kufizojnë opsionet në dispozicion dhe kufizojnë zgjedhjet që ne dhe shoqërive tona na kërkohet të bëjnmë. Ky kurs do të fillojë më 11 tetor 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 3-5 orë/javë Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi Menaxhimin e biznesit

Kurs online falas mbi Menaxhimin e biznesit

Në këtë kurs katërjavor, aplikantët do të mësojnë se si të përdorin analitikë të çmimeve dhe promovimit për të alokuar buxhetin e marketingut për të maksimizuar fitimet. Kursi do të fillojë më 4 dhjetor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 5-7 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi Metabolizmin

Kurs online falas mbi Metabolizmin

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të zbulojnë se si shkenca e studimit të metabolizmit po zgjeron kuptimin tonë të metabolizmit. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 3 orë në javë Tema:Kuptimi i Metabolizmit në shekullin e 21-të Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas në Shkenca Kompjuterike

Kurs online falas në Shkenca Kompjuterike

Në këtë kurs shtatë javor, aplikantët do të zhvillojnë aftësitë teknike dhe organizative që ju nevojiten për të praktikuar inxhinierinë e softuerit në një mjedis të shpërndarë globalisht. Ky kurs do të fillojë më 24 tetor 2017. Kohëzgjatja: 7 javë Itensiteti: 4-6 orë/javë Tema: Shkenca kompjuterike Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More
1 2 3 34