Kurs online falas në Urbanizimin Planetar

Kurs online falas në Urbanizimin Planetar

Ky kurs fokusohet në urbanizimin planetar, ideja se nëse jetojnë në qytete ose jo, shumica e 7 miliardë njerëzve në botë janë të ndikuar nga proceset e urbanizimit. Kursi do të fillojë më 15 maj 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 3 orë në javë Tema: Urbanizimi Planetar Institucioni: Universiteti i Dublinit dhe FutureLearn Gjuha: Anglisht Çmimi: falas Certifikata të disponueshme: Po Sesioni: Kursi fillon më 15 maj 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs Shko…

Read More

Kurs online falas në Arkeologji

Kurs online falas në Arkeologji

Aplikantët do të marrin një hyrje për të studiuar arkeologjinë, duke eksploruar zbulime emocionuese në Vale të Pewsey, pranë Stonehenge dhe Avebury. Kursi do të fillojë më 19 qershor 2017. Kohëzgjatja: 2 javë Itensiteti: 3 orë në javë Tema: Arkeologji Institucioni: Universiteti i leximit dhe FutureLearn Gjuha: Anglisht Çmimi: falas Certifikata te disponueshme: Po Sesioni: Kursi fillon më 19 qershor 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs Shko në faqen e internetit të kursit këtu Rregjistrohu…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë se si të përdorin një qasje të bazuar në rezultate për të hartuar dhe menaxhuar programe të sektorit publik që të japin përfitime të prekshme dhe të optimizojnë përdorimin e burimeve. Kjo Kursi fillon më 12 prill, 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 3 orë/javë Tema: Biznesi dhe Menaxhim Institucioni: Universiteti Wits dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 12 prill, 2017 Kriteret…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Ky kurs ofron një hyrje në qasjet dhe metodat e përdorura për të vlerësuar dhe për të përmirësuar mësimdhënien tuaj, dhe të mësuarit e nxënësve tuaj. Kursi do të fillojë më 17 prill, 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 3 orë / javë Subjekti: Rritja e Mësimit dhe Mësimdhënia Institucioni: UNSW Australia dhe FutureLearn Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Certifikata në dispozicion: Po Seanca: Kursi fillon më 17 prill, 2017 Kërkesat e aplikimit: Ky kurs është…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Universiteti Columbia ofron kurs falas online në Marketing Analytics. Në këtë kurs aplikantët do të mësojnë se si analizat e marketingut ndihmojnë bizneset për të maksimizuar efikasitetin e tyre dhe për të optimizuar kthimin mbi investimet. Kursi do të fillojë më 11 shtator, 2017. Kohëzgjatja: 12 javë Itensiteti: 8-10 orë/javë Lënda: Bisnes & Menaxhim Institucioni: Universiteti Columbia dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 11 shtator 2017 Kriteret e aplikimit: Nuk ka…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Universiteti i Adelaide po ofron kurs falas online në Programim për të Dhënat Shkencore. Në këtë kurs 10 javor, aplikantët do të mësojnë se si të zbatojnë konceptet themelore të programimit teknikat e analizave të të dhënave për të zgjidhur problemet e të dhënave të shkencës në botën reale . Kursi do të fillojë më 15 maj, 2017. Kohëzgjatja: 10 javë Itensiteti: 8-10 orë PW Dega: Shkenca Kompjuterike Institucioni: Universiteti i Adelaide dhe EDX Gjuha:…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Universiteti Kiotos po ofron kurs falas online në Kimisë e jetës. Qëllimi i kësaj lënde është që të zhvillojë aftësitë për gjenerimin e ideve të reja midis kimisë dhe biologjisë duke analizuar studimet kërkimore. Në këtë kurs pesëmbëdhjetë javor aplikantët do të mësojnë se si  të gjenerojnë ide midis kimisë dhe biologjisë. Kursi do të fillojë më 1 prill, 2017. Gjatësia: 15 javë Itensiteti: 3 orë në javë Lënda: Biologji & Shkenca e Jetës Institucioni: Universiteti Kyoto…

Read More

Kurs online falas mbi Ndryshimet Sociale

Kurs online falas mbi Ndryshimet Sociale

Wellesley College po ofron kurs falas online në Ndryshimet Sociale Globale. Sociologjia globale është e rekomanduar, por nuk kërkohet. Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të mësojnë se si njerëzit  në Kinë, Bangladesh, Meksikë, dhe në SHBA e kanë transformuar botën rreth tyre dhe se si luajnë rolin e avokatit për ndryshime shoqërore. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 2-3 orë në javë Tema: Ndryshimi Social Global Institucioni: Wellesley College dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Certifikata në dispozicion:…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Massachusetts Institute of Technology ofron kurs falas online në Analitikën e furnizimit zinxhir. Ky kurs biznesi dhe menaxhimi paraqet metodat dhe mjetet kryesore  që studentët do të hasin në studimin dhe praktikën e furnizimit të tyre. Kohëzgjatja: 13 javë Itensiteti: 8-12 orë për javë Lënda: Biznes & Menaxhim Institucioni: Massachusetts Institute of Technology dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Certifikata në dispozicion: Po, por kushton 150 $ Seanca: Kursi fillon më 22 mars 2017 Kriteret…

Read More
1 2