Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs gjashtë-javor, aplikantët do të mësojnë se si të zbatojnë parimet dhe praktikat e përmirësimit të shkencës për të përmirësuar praktikën arsimore, për të rritur performancën e nxënësve, dhe për të zvogëluar boshllëqet në arritje. Ky kurs do të fillojë më 27 qershor, 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 2-4 orë/javë Tema: Edukimi dhe Trajnimi i mësimdhënësve Institucioni: Universiteti i Miçiganit dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 27 qershor,…

Read More