Shkollë verore falas me temë kryesore Komunizmin

Shkollë verore falas me temë kryesore Komunizmin

Qëllimi i shkollës verore do të jetë zhvillimi i leksioneve në auditoret e fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me tematikë nga periudha komuniste në Shqipëri dhe trashegimia komuniste sot në vendin tonë. Periudha komuniste është një ndër periudhat më pak të trajtuara nga këndvështrimi i studimeve kontemporane në Shqipëri dhe gjithnjë e më shumë ka lindur nevoja për t’u thelluar në trajtiminin e disa tematikave kryesore, siç janë aspektet politike, juridike, sociale, jeta e përditshme,…

Read More

Aktivitet me temë “Në gjurmët e të shkuarës komuniste në Shqipëri”

Aktivitet me temë “Në gjurmët e të shkuarës komuniste në Shqipëri”

Data 11 Maj Ora: 18:00 Fondacioni Konrad Adenauer organizon nga data 11 deri më 16 maj 2017 një udhëtim studimor dhe informativ me titull „Në gjurmët e të shkuarës komuniste në Shqipëri“. Rreth 20 artistë të multimedias dhe eseistë nga Shqipëria, Serbia, Bullgaria, Rumania dhe Kosova do të kenë mundësinë të vizitojnë vende të rëndësishme të kujtesës në Shqipëri. Duke vizituar këto vende dhe duke dëgjuar përjetimet e të vuajturve, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë…

Read More