Mundësi praktike pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Mundësi praktike pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

THIRRJE PËR INTERNSHIP Kohëzgjatja: 3 muaj Afati i fundit për aplikim: 9 Mars 2018 Numri i praktikantëve: 2 (dy) Adresa: Rr. Brigada VIII, Pll. Tekno Projekt, Shk.2, Ap.10, Kati 6 Tirana, Albania Komiteti Shqiptar i Helsinkit hap aplikimet për praktikant/e. KShH i bën thirrje gjithë të rinjve që dëshirojnë të angazhohen në mbrojtje të të drejtave të njeriut, të bëhen pjesë e programit të internshipit. Praktika do të zhvillohet pranë zyrave të Komitetit Shqiptar të…

Read More

Mundësi praktike nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Mundësi praktike nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Kohëzgjatja: 3 muaj Afati i fundit për aplikim: 31 Gusht 2017 Komiteti Shqiptar i Helsinkit hap aplikimet për praktikant/e. KShH i bën thirrje gjithë të rinjve që dëshirojnë të angazhohen në mbrojtje të të drejtave të njeriut, të bëhen pjesë e programit të internshipit. Praktika do të zhvillohet pranë zyrave të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ku interni/ja duhet të angazhohet rreth 18 orë në javë. Internshipi zgjat 3 muaj dhe është i papaguar. Kërkesat që…

Read More

Thirrje publike për ekspertë vendas për monitorimin e procesit të vettingut

Thirrje publike për ekspertë vendas për monitorimin e procesit të vettingut

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë shpall thirrjen publike për ekspertë vendas për monitorimin e procesit të vettingut. Ekspertët vendas që do të përzgjidhen do marrin fillimisht pjesë në veprimtari për rritjen e kapaciteteve profesionale për monitorimin e fazave të ndryshme të procesit të Vettingut, sipas një metodologjie të detajuar. Në fokus të këtij monitorimi, do të jenë seancat dëgjimore publike që do të zhvillohen nga organet…

Read More