Trajnim në Komitetin Evropian të Rajoneve

Trajnim në Komitetin Evropian të Rajoneve

Afati i aplikimit: 31 mars 2017 Kush mund të aplikojë: studentët diplomuar nga shtetet anëtare të BE-së dhe një numër i kufizuar i shtetasve të vendeve jo-anëtare Kompensimi: të trajnuarit kanë të drejtë për një grant mujor Çdo vit, Komiteti Europian i Rajoneve (KR) ofron një numër të kufizuar praktikash pesë-mujore. Çdo i trajnuar caktohet për një departament të veçantë të Komitetit të Rajoneve. Natyra e punës varet kryesisht në njësi. Disa njësi janë të orientuara…

Read More