Trajnim i paguar në Komisionin Evropian

Trajnim i paguar në Komisionin Evropian

Trajnim i paguar 5 mujor në Komisionin Evropian, duke filluar mnga data 1 mars ose 1 tetor. Ju do të merrni një grant mujor prej 1,159.40 € që nga 1 marsi 2017 dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit. Gjithashtu mund të bëhet sigurimi i aksidenteve dhe sigurimi shëndetësor. Çdo vit, ekzistojnë rreth 1300 vende në dispozicion. Nëse jeni një nga kandidatët e përzgjedhur ju merrni përvojë praktike në mjedisin ndërkombëtar dhe multikulturor. Kjo mund të jetë…

Read More

Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnim i paguar prej 5 muajsh me Komisionin Evropian, duke filluar më 1 mars ose 1 tetor. Ju do të merrni një grant mujor prej 1,159.40 € që nga 1 marsi 2017 dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit. Çdo vit, ka rreth 1.300 vende në dispozicion. Nëse jeni një nga kandidatët e përzgjedhur ju merrni përvojë praktike në mjedisin ndërkombëtar dhe multikulturor. Kjo mund të jetë një pasurim i rëndësishëm për karrierën tuaj të mëtejshme….

Read More

1,120 Euro në muaj/ Praktikë e paguar nga Komisioni Europian

1,120 Euro në muaj/ Praktikë e paguar nga Komisioni Europian

Përshkrimi Komisioni Europian ofron një praktikë 5-mujore të paguar, që fillon në 1 Mars ose në 1 Tetor 2016. Nëse ju jeni një nga kandidatët e zgjedhur ju do të keni mundësinë të keni eksperiencë në mjedis ndërkombëtar dhe shumëkulturor. Kjo mund të jetë një hap i rëndësishëm për karrierën tuaj të mëtejshme. Praktikantët punojnë në të gjithë Komisionin Europian. Përmbajtja e punës varet më së shumti nga përgatitja juaj. Ju për shembull, mund të…

Read More