Program vullnetar nga Kombet e Bashkuara

Program vullnetar nga Kombet e Bashkuara

Një thirrje e përgjithshme për Programitn Zyrtarët e UNV (UNV UM) po vazhdon mes  16 shkurtit dhe 19 marsit. Detaje mbi funksionet e këtyre pozicioneve, kërkesat dhe procesin e aplikimit janë më poshtë. Zyrtarët e programit UNV (UNV POS) janë përfaqësues të nivelit të vendit të organizatës në sigurimin dhe dorëzimin e rezultateve kryesore të Kornizës Strategjike të UNV. FUNKSIONET KRYESORE STRATEGJIKE Avokim dhe Ndërtimi i Partneritetit Programi i Zhvillimit dhe Menaxhimit Mobilizimi i vullnetaritetit…

Read More

Konkurs ndërkombëtar eseje

Konkurs ndërkombëtar eseje

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: nuk ka kufizime për moshën, kombësinë apo profesionin Çmimi: vendi i parë (4.000 USD), vendi i dytë (1700 USD), çmimi tjetër (400 USD) Tema e konkursit 2017 është: “Demografia e botës është duke përjetuar një ndryshim të rëndësishëm strukturor. Ndërsa popullsia totale e botës është ende në rritje, rritja e numrit të vendeve që po përballen me fertilitet të ulët, plakje të shpejtë dhe madje edhe shpopullim….

Read More

Programi “Lidërit e Rinj” 2017 në Bruksel/ Shpenzimet e mbuluara

Programi “Lidërit e Rinj” 2017 në Bruksel/ Shpenzimet e mbuluara

Afati i aplikimit: 9 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: të rinjtë (të moshës 21-26) nga e gjithë bota Vendi dhe data e zhvillimit: 7-8 Qershor 2017 / Tour & Taxis / Bruksel Të rinjtë nga e gjithë bota , të moshës 21 deri 26 vjeç, janë të ftuar nga Komisioni Evropian për të marrë pjesë në Programin Liderit e Rinj në Ditët e Zhvillimit Evropian të këtij viti (2017 EDD). Ngjarja është forumi kryesor…

Read More

Vullnetare online me Kombet e Bashkuara

Vullnetare online me Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: organizatat jofitimprurëse dhe vullnetarët në mbarë botën Vendi: në internet Programi i Kombeve të Bashkuara për Vullnetarë (UNV) kontribuon në paqen dhe zhvillimin përmes vullnetarizmit në mbarë botën. Vullnetarizmi Online lejon organizatat dhe vullnetarë të bashkohen për të adresuar sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm – kudo në botë, nga çdo pajisje. Vullnetarizmi Online është i shpejtë, i lehtë – dhe mbi të gjitha, i efektshëm. Kriteret…

Read More

Mundësi praktike e ofruar nga Kombet e Bashkuara

Mundësi praktike e ofruar nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 14 Shkurt 2017 Aplikantët ftohen të aplikojnë në programin e praktikës së Kombeve të Bashkuara në Asistent komunikacioni për vitin 2017. Stazhierët duhet të jenë të regjistruar si student i programit shkollor (shkallë të dytë universitare ose ekuivalent, ose më e lartë) në gazetari, marrëdhënie me publikun, marrëdhënie ndërkombëtare ose fusha të ngjashme. Kush mund të aplikojë? Mund të aplikojnë studentët ndërkombëtarë. Kohëzgjatja: Praktika zgjat 3-6 muaj dhe është e papaguar Kriteret e…

Read More

Çmimi “Momenti për Ndryshim” nga Kombet e Bashkuara

Çmimi “Momenti për Ndryshim” nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 9 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: organizatat, komunitetet, bizneset, qeveritë dhe të tjerët që po ndërmarrin veprime konkrete për ndryshimet klimatike Çmimi: pjesëmarrja plotësisht e mbuluar në Konferencën për Ndryshimet Klimatike në 2017 të OKB-së në Bon, Gjermani Sekretariati i Kombeve të Bashkuara për Ndryshimin e klimës ka hapur thirrjen për aplikime për 2017 për çmimin Momenti për Ndryshim për të shfaqur veprime dhe ambicie si qeveritë kombëtare për të punuar drejt…

Read More

Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Afati i aplikimit: 19 Tetor, 2015 Vendi:  Kopenhagen, Danimarkë Janë hapur aplikimet në kuadrin e programit të praktikës UN Women Nordic Liaison Office në Kopenhagen. Praktikantët duhet të jenë të regjistruar aktualisht në një shkollë universitare ose pasuniversitare dhe e kanë ndjekur në 12 muajt e fundit dhe ka përfunduar të paktën dy vite të studimit universitar. UN Women gjithashtu koordinon dhe nxit punën e sistemit të OKB-së në avancimin e barazisë gjinore. Praktika do…

Read More
1 2