Kurs online falas

Kurs online falas

Universiteti Kiotos po ofron kurs falas online në Kimisë e jetës. Qëllimi i kësaj lënde është që të zhvillojë aftësitë për gjenerimin e ideve të reja midis kimisë dhe biologjisë duke analizuar studimet kërkimore. Në këtë kurs pesëmbëdhjetë javor aplikantët do të mësojnë se si  të gjenerojnë ide midis kimisë dhe biologjisë. Kursi do të fillojë më 1 prill, 2017. Gjatësia: 15 javë Itensiteti: 3 orë në javë Lënda: Biologji & Shkenca e Jetës Institucioni: Universiteti Kyoto…

Read More