Mundësi punësimi në Kukës

Mundësi punësimi në Kukës

Vende të Lira Pune për 2 Persona në pozicionin Këshillues pranë Qendrës së Informimit dhe Orientimit për të Drejtat Sociale, Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë Partnerë për Fëmijët kërkon të punësojë dy persona për pozicionin me kohë të plotë të Këshilluesit, që të përmbushin kriteret si më poshtë: Diplomë Universitare ose kualifikim në fushat Punë Sociale, Arsim i Lartë, të Drejtat e Njeriut ose Menaxhim Biznesi; Përvojë pune në fushën e punësimit, arsimit të lartë,…

Read More

Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Ftohen organizatat e shoqerise civile,akademike dhe individe te interesuar: Projekti për demokracinë vendore (ReLOaD) fton organizatat e shoqërisë civile, akademikë, individë të interesuar të aplikojnë për tu bërë pjesë e Grupit Këshillimor pranë këtij projekti. Kjo strukturë do të ketë rol këshillues brenda projektit me synim forcimin e demokracisë vendore në Shqipëri nëpërmjet krijimit të një mjedisi nxitës për organizatat e shoqërisë civile në nivel vendor. Per me shume informacione klikoni këtu:

Read More

Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Je i interesuar për një përvojë pune me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri? Apliko brenda datës 10 prill 2017 për një pozicion afatshkurtër si Këshilltar Vendas për Marrëdhëniet me Publikun. Kriteret e aplikimit: Diplomë në gazetari ose ndonjë degë tjetër të ngjashme në terren – M.A. në komunikimin organizativ është përparësi; 2 vjet përvojë minimale e punës profesionale në media, marrëdhëniet publike ose ndonjë fushë tjetër përkatëse; Përvojë të dëshmuar në lidhje me agjencitë dhe institucionet…

Read More