Studime postdoktorature në Gjermani

Studime postdoktorature në Gjermani

Afati i fundit i aplikimit: 01 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: studiues nga shkencat humane, shkencat politike dhe shoqërore, shkencat e arsimit apo ligji që kanë  një doktoraturë dhe kanë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze Bursa ofron: një pagesë mujore deri në 6,500 euro për një qëndrim kërkimor tre deri në gjashtë muaj në Braunschweig, udhetimin për në Gjermani dhe mbështetje administrative nga koordinatorët e programit Instituti Georg Eckert  ka kënaqësinë të shpallë Thirrjen…

Read More

Bursa kërkimore në fushën e mjekësisë

Bursa kërkimore në fushën e mjekësisë

Afati i fundit i aplikimit: 25 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: individë në fazat e hershme të karrierës së tyre Përfitimet: një shumë prej 5,000 USD Bursa Audrey dhe William H. Helfand  në Historinë e Mjekësisë dhe Shëndetit Publik mbështet kërkime duke përdorur burimet e bibliotekave të Akademisë për studime shkencore të historisë së mjekësisë dhe shëndetit publik me theks në kulturën vizuale. Preferenca do t’i jepet aplikacioneve që përqendrohen në përdorimin e materialeve vizive…

Read More

Thirrje e hapur për hulumtues të rinj

Thirrje e hapur për hulumtues të rinj

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI) hap Thirrjen për Hulumtues të rinj, të cilët kanë dëshirë të angazhohen në përgatitjen e tre hulumtimeve të fokusuara në fushat tematike: 1. Migrimi, kthimi dhe re-integrimi i të rinjve; 2. Bashkëpunimi rinor rajonal; 3. Bashkëpunimi Ekonomik Rajonal: flukset e shkëmbimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, BE-së dhe të Vendeve të Treta. Për çdo hulumtim do të përzgjidhet një hulumtues, i/e cili/a do të angazhohet për një periudhë dy…

Read More

Bursë kërkimore në Kanada

Bursë kërkimore në Kanada

Afati i aplikimit: 23 prill 2017 Kush mund të aplikojë: Kandidatët duhet të kenë një PhD (ose ekuivalent) në tri vitet e fundit (në ose pas 1 korrikut, 2014), ose presin për të përfunduar doktoraturën e tyre deri në shtator, 2017 Bursa: norma aktuale vjetore e bursës PhD është 64.437 USD QKR njofton një nismë të re për të sjellë deri në dhjetë miqtë Akademik (PDF) për të punuar së bashku me udhëheqësit e tyre kërkimor të…

Read More

Praktikë e paguar në Australi

Praktikë e paguar në Australi

Afati i aplikimit: 27 Shkurt 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Shpërblimi: pagë prej 1300 USD në muaj (ose një pjesë e saj)   Aplikimet janë të mirëpritura nga studentët Inxhinierisë së mjedisit dhe asaj civile në vendet jashtë Australisë që kanë përfunduar 2 ose 3 vjet studimi në nivel të studimeve  BA për të punuar me grupe të fuqishme kërkimore në UNSW për një kohëzgjatje 8-javë çdo vit. Praktikantët do të përzgjidhen bazuar në…

Read More

Bursa studimore në kërkime për Holokaustin

Bursa studimore në kërkime për Holokaustin

Kush mund të aplikojë: Kërkues, Arkivistët, kuratorët dhe studiues të rinj, sidomos kandidatë për PhD me burime të kufizuara, që punojnë në institucionet e përcaktuara në shtetet anëtare të BE-së dhe në vendet të asociuara Bursa: Përfshin strehim, shpenzimet e jetesës dhe udhëtimit Afati i aplikimit: 30 Qershor 2016/ 31 Mars 2017/ 31 Dhjetor 2017 Përshkrimi Bashkimi Evropian po financon Bursat EHRI për të mbështetur studiuesit, arkivistët, kuratorët dhe studiuesit e rinj, sidomos kandidatët e doktoraturës me burime…

Read More