Shpenzimet e mbuluara/ Konferencë në Toronto, Kanada

Shpenzimet e mbuluara/ Konferencë në Toronto, Kanada

OpenCon është konferencë për studentë dhe profesionistë të interesuar në avancimin e Open Access, Open Education dhe Open Data. OpenCon 2018 do të mbahet më 2-4 nëntor në Toronto, Kanada. Çdo vit, OpenCon mbledh një grup pjesëmarrësish, duke mundësuar bursa udhëtimi për shumicën e pjesëmarrësve. Pjesëmarrja në këtë konferencë është një mundësi për të gjetur bashkëpunëtorë, për t’u prezantuar me bursa, të cilat ofrojnë konferenca të tilla, dhe të njiheni nga komuniteti në prezantimin e…

Read More

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 13 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga gjinia, raca, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti ose shprehja gjinore ose origjina kombëtare, inkurajohen dhe mirëpriten të aplikojnë Përfitimet: grante të vogla, dhe një bursë Si një avokat kryesor global për shëndetin, të drejtat dhe mirëqenien e vajzave dhe grave, Women Deliver bashkon zërat dhe interesat e ndryshme për të nxitur progresin për barazinë gjinore,…

Read More

Studime me bursë në Kanada

Studime me bursë në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 24 nëntor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët vendas dhe ndërkombëtarë Përfitimet: 70,000 CAD në vit për deri në katër vjet Universiteti i Kolumbisë Britanike ofron bursa për studentët vendas dhe ndërkombëtarë. Bursat jepen për të ndjekur studimet e doktoraturës me kohë të plotë në UBC Forestry për kursin që fillon në shtator 2018. Bursa nga Fakulteti i Pylltarisë e e të Ardhmes së Pyjeve synon të tërheqë dhe të mbajë studentët e…

Read More

Mundësi punësimi si korrespondent në Këshillin e Administrimit të Pyjeve

Mundësi punësimi si korrespondent në Këshillin e Administrimit të Pyjeve

Afati i fundit i aplikimit: 14 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës të moshës 18 dhe 26 vjeç Vendi: 9 – 10 tetor 2017 në Vancouver (Kanada) Të rinjtë janë në qendër të një të ardhmeje të qëndrueshme dhe FSC kërkon një korrespondent të pasionuar të të rinjve që mund të angazhojë kolegët e tyre duke mbuluar këtë ngjarje të rëndësishme me origjinalitet, saktësi dhe raportim frymëzues. FSC GA 2017 është organi më i…

Read More

Aktivitet me fokus mjedisin dhe gazetarinë në Kanada

Aktivitet me fokus mjedisin dhe gazetarinë në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 14 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës të moshës 18 dhe 26 vjeç Vendi: 9 – 10 tetor 2017 në Vancouver (Kanada) A jeni një student i gazetarisë me dije për mjedisin? A jeni të pasionuar për shëndetin e mjedisit të planetit dhe keni interes të komunikoni për të? A doni të bëni një ndryshim dhe të angazhoni të rinjtë e sotëm për t’u kujdesur për të ardhmen? Bashkohuni…

Read More

Bursë kërkimore në Kanada

Bursë kërkimore në Kanada

Afati i aplikimit: 23 prill 2017 Kush mund të aplikojë: Kandidatët duhet të kenë një PhD (ose ekuivalent) në tri vitet e fundit (në ose pas 1 korrikut, 2014), ose presin për të përfunduar doktoraturën e tyre deri në shtator, 2017 Bursa: norma aktuale vjetore e bursës PhD është 64.437 USD QKR njofton një nismë të re për të sjellë deri në dhjetë miqtë Akademik (PDF) për të punuar së bashku me udhëheqësit e tyre kërkimor të…

Read More

Bursa për studime në Kanada

Bursa për studime në Kanada

Nqs jeni të interesuar, aplikoni tani për bursa ndërkombëtare në Universitetin e Winnipeg në Kanada. Afati: 3 Prill 2017 për Verë/ pranverë 2017 dhe 2 Qershor 2017 për vjeshtë 2017 Studimi në: Kanada Ofruesit: Universiteti i Winnipeg Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për studentët që hyjnë në vitin e parë të çdo programi: universitare, pasuniversitare, Programi i gjuhës angleze (ELP), profesionale, të arsimit të aplikuar dhe të vazhdueshëm (PACE) dhe studentor (klasat 9 deri në 12-një…

Read More

Bursë për studimet Master në Kanada

Bursë për studimet Master në Kanada

Bursa jepet për të studiuar lëndët e ofruara nga Fakulteti i Studimeve Pasuniversitare dhe Hulumtimeve (FGSR). Bursa ofrohet për një vit në një vlerë prej $ 17,000 plus pagesën e shkollimit dhe tarifat deri në koston maksimale për regjistrim. Pranueshmëria Bursa do të jepen për studentët që: -Janë vendas dhe nga vende të tjera -Studentët në Universitetin e Albertës në periudhën 2017-2018 -Studentët që kanë gjuhë të parë ose të mbrojtur anglishten Afati i aplikimit:…

Read More

Bursë studimi Bachelor në Kanada

Bursë studimi Bachelor në Kanada

Afati i aplikimit: 20 Maj/30 Shtator 2016 (vjetor) Vendi: Kanada Fillimi Shtator 2016 / Janar 2017 Përshkrim i shkurtër: Humber ofron bursa të plota dhe të pjesshme shkollimi për studentët e rinj universitar ndërkombëtar, të cilët do të fillojnë mësimin mësimin në shtator të vitit 2016 ose në janar 2017. Institucioni: Kolegji Humber në Toronto, Kanada Fusha e studimit: Programet e vlefshme universitare të ofruara në Kolegj Grupi i targetuar: Studentë ndërkombëtare Kriteret: Aplikimet do…

Read More