Forumi Botëror Rinor në Trieste, Itali/ “Drejt Dialogut 2016”

Forumi Botëror Rinor në Trieste, Itali/ “Drejt Dialogut 2016”

Përshkrimi Forumi 2016 fokusohet në temën e “Punës”, marrë në konsideratë nga këndvështrime të ndryshme: në perspektivën ekonomike, në funksion të proceseve prodhuese; në perspektivë kulturore, në funksion të një mënyrë të veçantë për të konceptuar procese të tilla; në fund, si punën e njeriut: punëtori përtej punës. “Puna dhe qyteti” i referohet kuadrit të  përgjithshëm të debatit “qytet/ qytetari”. Që do të thotë të gjithë e marrëdhënieve midis subjekteve dhe hapësirave ku ata jetojnë…

Read More

Bursa Doktorature në Menaxhim, Financë dhe Kontabilitet në Itali

Bursa Doktorature në Menaxhim, Financë dhe Kontabilitet në Itali

Përshkrimi LIUC – Università Cattaneo ofron programin për doktorarurë në Menaxhim, Financë dhe Kontabilitet, projektuar për të përgatitur studentë kryesisht për karrierë hulumtuese të orientuar në akademi, por edhe për kompani multinacionale, organizata publike dhe private, institucione financiare në mënyrë që ata të interpretojnë dukuritë e biznesit në një mënyrë të integruar, duke përdorur parimet e përgjithshme metodologjike për kërkime sasiore dhe cilësore në shkencat sociale, me perspektivat e ofruara nga lëndët e financave korporative,…

Read More

Bursa studimi në Francë, Itali dhe Sllovaki, ja si të aplikoni

Bursa studimi në Francë, Itali dhe Sllovaki, ja si të aplikoni

Studentët shqiptarë, stafet akademike, punonjësit e administratës publike si dhe mësuesit e gjuhës italiane kanë mundësinë që të aplikojnë për bursa studimi që ofrohen nga shtete të ndryshme të Bashkimit Europian, si Franca, Italia dhe Sllovakia. Bursat ofrohen për vitin akademik 2016-2017. Për bursat e ofruara nga qeveria italiane afati i aplikimit është data 15 prill, për bursat në Francë është data 30 prill, dhe aplikimi bëhet pranë ambasadës franceze dhe në Institutin Italian të…

Read More

Shkollë verore falas në Torino, Itali

Shkollë verore falas në Torino, Itali

Afati i aplikimit: 5 Qershor 2016 Periudha: 5-16 Shtator 2016 në Torino, Itali Përshkrimi Shkolla e Rregullimit Lokal në Torino shpall fillimin e Edicionit të 19-të të Shkollës Verore Ndërkombëtare për Rregullimin e Shërbimeve Publike Lokale. Shkolla verore do të mbahet në Torino, Itali, nga 5 në 16 shtator 2016. Shkolla Ndërkombëtare Veror do të zgjasë dy javë dhe është projektuar si një workshop intensiv, duke kombinuar kurset teorike dhe praktike. Më konkretisht ajo është…

Read More

Praktikë e paguar në Kolegjin e NATO-s, Itali

Praktikë e paguar në Kolegjin e NATO-s, Itali

  Kohëzgjatja e praktikës: 5 muaj. A është e paguar praktika? Shpërblimi: Praktikantët do të marrin një shumë totale prej 800 euro në muaj. Pagesa nuk është e përjashtuar nga taksat në vendin origjinal të kandidatit. Sigurimi: Praktikantët duhet të kenë sigurim shëndetësor, dhe do t’iu kërkohet të nënshkruajnë një vërtetim të sigurimit shëndetësor. Praktika është e vlefshme për studentë ndërkombëtar: Shtetasit e shteteve anëtare të NATO-s (Shqipëria, Belgjika, Bullgaria, Kanadaja, Kroacia, Republika Çeke, Danimarka,…

Read More

Bursa Doktorature në Itali/ Të Drejtat e Njeriut dhe Politikat Globale: Sfidat Ligjore, Filozofike dhe Ekonomike

Bursa Doktorature në Itali/ Të Drejtat e Njeriut dhe Politikat Globale: Sfidat Ligjore, Filozofike dhe Ekonomike

Kush mund të aplikojë: Kandidatë nga të gjitha kombësitë me një master ekselent Bursa : 14,000 Euro bruto/vit Përshkrimi Shkolla e Studimeve të Avancuara Sant’Anna  është një universitet publik – me autonomi të veçantë – që punon në fushën e shkencave të aplikuara: Ekonomi dhe Menaxhim, Juridik, Shkenca Politike, Shkenca Bujqësore dhe Bimë Bioteknologjie, Mjekësi, dhe Inxhinieri Industriale dhe Informacioni. Ata janë duke ofruar një mundësi për të kryer kërkime në një mjedis mbështetës në Itali….

Read More

Shkollë verore në Milano, Itali/ Shpenzime udhëtimi të mbuluara

Shkollë verore në Milano, Itali/ Shpenzime udhëtimi të mbuluara

Kush mund të aplikojë: Studentë të nivelit master, Doktoraturë dhe kërkues Post-Doktoraturë të cilët janë duke punuar në fushat Ekonomike, Menaxhim, Administrim Publik, Shkenca Politike dhe Studime Sociale Eventi: 27 Qershor-1 Korrik 2016 Milano, Itali Afati i aplikimit: 15 Mars 2016 Përshkrimi Shkolla verore është e organizuar në kuadër të projektit “Shërbimet të një interesi të përgjithshëm në BE: A citizens’ perspective on public versus private provision” (EUsers network)”, e cila është e financuar nga…

Read More

Hapet Thirrja për Bursa në Universitetin e Bolonjës, Itali për studentët dhe stafin akademik në Programin Erasmus + 

Hapet Thirrja për Bursa në Universitetin e Bolonjës, Itali për studentët dhe stafin akademik në Programin Erasmus + 

*Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentë e staf akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor (Studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Bachelor në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët…

Read More
1 2