Praktikë nga Walt Disney Animation Studios

Praktikë nga Walt Disney Animation Studios

Walt Disney 2018 Talent Development Artist – Animation Trainee Program Mundësi e mrekullueshme për të përjetuar artin e animacionit dhe të jeni pjesë e Walt Disney Animation Studios. Programi i Zhvillimit të Talenteve fillon me një trajnim impresiv duke iu ofruar pjesëmarrësve mundësinë për të kuptuar mirë aftësitë e tyre të reja, për të përsosur dhe për të përforcuar fushat kyçe, për t’i zbatuar ato në botën reale dhe për të punuar nën drejtimin e…

Read More