Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

Afati i aplikimit: 04 shtator 2017 Drejtoria e QSUT njofton shpalljen e 49 (dyzet e nëntë) vendeve të lira në total, për pozicionin “Infermier të përgjithshëm; Infermier salle dhe Infermier Reanimacioni” pranë Shërbimeve Mjeksore në Q.S.U “Nënë Tereza”. Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentat përkatëse sipas kritereve të mëposhtme: Kritere të përgjithshme: Të ketë mbaruar arsimin e lartë në profilin “Infermier”. Të jetë i regjistruar tek Urdhëri i Infermierit. Të ketë liçencën…

Read More