Bursa kërkimore nga Shoqata Europiane për Studimin e Mëlçisë

Bursa kërkimore nga Shoqata Europiane për Studimin e Mëlçisë

Afati i fundit i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Bursa ofron: 3,000 euro në muaj Shoqata Evropiane për Studimin e Mëlçisë ka shpallur bursat EASL Research për Studentët Ndërkombëtar. Bursa do të mbulojë 3,000 euro në muaj. Qëllimi i bursës është të ofrojë mundësi hulumtimi për kërkuesit nga e gjithë bota. Shoqata Evropiane për Studimin e Mëlçisë (EASL) është një shoqatë profesionale evropiane për sëmundje të mëlçisë. EASL është një organizatë…

Read More

Thirrje e hapur për hulumtues të rinj

Thirrje e hapur për hulumtues të rinj

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI) hap Thirrjen për Hulumtues të rinj, të cilët kanë dëshirë të angazhohen në përgatitjen e tre hulumtimeve të fokusuara në fushat tematike: 1. Migrimi, kthimi dhe re-integrimi i të rinjve; 2. Bashkëpunimi rinor rajonal; 3. Bashkëpunimi Ekonomik Rajonal: flukset e shkëmbimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, BE-së dhe të Vendeve të Treta. Për çdo hulumtim do të përzgjidhet një hulumtues, i/e cili/a do të angazhohet për një periudhë dy…

Read More