Grante për studentët dhe fotografët profesionistë

Grante për studentët dhe fotografët profesionistë

Afati i fundit i aplikimit: 31 janar (Grant për profesionistë); 14 shkurt (Grant për Studentë) Kush mund të aplikojë: studentët dhe fotografët profesionistë Grant: 20 000 USD (Grant për profesionistë); 1000 USD (Grant për Studentë) + grante të tjera   Që sot, Fondacioni Alexia po pranon aplikime për të dy Grantet e ofruara prej tij.  Fondacioni Alexia ofron grante të prodhimit të studentëve dhe fotografë profesionistë për t’i dhënë atyre mundësinë financiare për të prodhuar…

Read More

Grante për projekte nga BE

Grante për projekte nga BE

Afati i aplikimit: 14 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: organizata nga BE-ja, EFTA / EEA dhe vendet kandidate të BE-së Granti që ofrohet: granti maksimal për projekte është 500 000 EUR Projektet e bashkëpunimit largpamës (FLCPs) janë projekte transnacionale të bashkëpunimit me qëllim për të identifikuar, testuar, zhvilluar apo për të vlerësuar qasje inovative të politikave që kanë potencial për t’u  integruar dhe duke dhënë kontribut për përmirësimin e sistemeve të arsimit dhe trajnimit. A…

Read More

Hapet thirrja për aplikim për grant nga CSSA

Hapet thirrja për aplikim për grant nga CSSA

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Kush mund të aplikojë?  Qytetarët nga Afganistani, Shqipëria, Angola, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Kamboxhia, Republikën Demokratike të Kongos, Republikën e Kongos, Egjipti, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Etiopi, Guine, Haiti, Kosovë, Laosi, Libia, Maqedoni etj. Granti mbulon $ 10,000 për studentët e doktoraturës; $ 15,000 për anëtarë të fakultetit Çmimet mbështesin aktivitete të tilla si punën në terren (grumbullimit të të dhënave); vizitat dhe kërkimet në biblioteka, arkiva, apo universitete;…

Read More

Mundësi aplikimi për grant nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Mundësi aplikimi për grant nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Afati i aplikimit: 24 shkurt 2017 Thirrje për ide inovative “Sipërmarrjet Kreative 2017” Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në kuadër të projektit “I4TOUR – Zhvillimi Territorial për Turizmin e Qëndrueshëm, Ndërmarrjet Krijuese, Zhvillimi Rural dhe Punësimi i të Rinjve” i financuar nga IADSA (Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim), çel thirrjen e dytë për dhënien e granteve mbështetëse për sipërmarrjet kreative të planifikuara për tu ngritur bazuar në ide inovative. Nëpërmjet…

Read More

Mundësi punësimi pranë organizatës LevizAlbania

Mundësi punësimi pranë organizatës LevizAlbania

Organizata: LëvizAlbania Pozicioni i punës: Asistent granti Kohëzgjatja e punës: 12 muaj me mundësi zgjatjeje Data e fillimit të punës: Shkurt 2017 Afati për aplikim: 27 Janar 2017     Përgjegjësitë / detyrat (Përmbledhje e funksioneve kryesore) Përgjegjës për të gjithë dokumentacionin që lidhet me regjistrimin e dosjeve te aplikantit , Kontrollon korrektësinë e dokumentacionit të aplikimit; Siguron raporte dhe i përgjigjet pyetjeve të granteve si kërkohet; Përgjegjës për futjen e të dhënave të mëposhtme…

Read More

Grante për Organizata Jo-Fitimprurëse dhe individë

Grante për Organizata Jo-Fitimprurëse dhe individë

LevizAlbania vijon misionin për forcimin e demokracisë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve të tyre si kampionë të demokracisë. Organizatat Jo Fitimprurësë dhe individët ftohen të aplikojnë në Thirrjen Nr.3 përmes KONCEPT-IDESË në dy drejtimet e përcaktuara nga LevizAlbania: Drejtimi 1: Forcimi i llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së zyrtarëve të zgjedhur apo të emëruar si dhe advokim e lobim përgjatë procesit zgjedhor Ide të sugjeruara për realizimin e këtij drejtimi janë (por jo…

Read More

Grante deri në 50 mijë Euro/ Thirrje për Projekt-Propozime

Grante deri në 50 mijë Euro/ Thirrje për Projekt-Propozime

Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara po zbatojnë projektin “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti synon të kontribuojë në fuqizimin e shoqërisë civile, për të marrë pjesë aktivisht dhe të influencojë mirë-funksionimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Fokusi I këtij projekti është të punojë me organizatat e shoqërisë civile të përfshira në…

Read More

Mundësi Financimi nga GIST dhe VentureWell

Mundësi Financimi nga GIST dhe VentureWell

GIST dhe VentureWell, partnerë të Protik Innovation Center, ofrojnë një mundësi për të aplikuar për grante. Granti është i disponueshëm për Organizata dhe Komunitete lokale me fokus në sipërmarrje dhe inovacion. Fondi varion nga 3000-5000$. Deadline i aplikimit 20.06.2016 Mund te aplikoni ne linkun: http://apps.venturewell.org/WebObje…/NciiaApplyForGrants.woa

Read More

Grante në Shqipëri deri në 200 mijë euro për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Grante në Shqipëri deri në 200 mijë euro për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Save the Children dhe Terre des hommes po zbatojnë projektin “Shoqëria Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”, të financuar nga Bashkimi Evropian. Objektivat kryesore të këtij projekti të mbështetur nga fondet e BE-së nën instrumentin për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, janë: 1. Të kontribuojë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. 2. Të fuqizojë rolin e shoqërisë civile në mbrojtje të drejtave të fëmijëve në…

Read More

Thirrje për Koncept ide – Grante të vogla SEED Shqipëri

Thirrje për Koncept ide – Grante të vogla SEED Shqipëri

Rrjeti “Sot për të Ardhmen” shpall thirrjen për Koncept Ide, nga “SEED Albania – Support ofEducational and Employment Development in Albania” (SEED Shqipëri – Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri). Programi SEED “Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit” i mbështetur nga Agjensia Austriake për Zhvillim zbatohet në tre vende – Shqipëri, Kosovë dhe Serbi dhe kontribuon në përmirësimin e aksesit të grave dhe të rinjve në tregun e punës, si dhe…

Read More
1 2 3