Grant për organizatat e shoqërisë civile

Grant për organizatat e shoqërisë civile

Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike ANTTARC në partneritet me Amaro-Drom dhe AFCR në kuadër të projektit “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom” financuar nga Bashkimi Evropian shpallin Thirrjen për Aplikime e cila do të qendrojë e hapur nga data 12 Shtator 2018 deri më 26 Tetor 2018. Qëllimi i mbështetjes financiare është që OSHC-të që ofrojnë shërbime për komunitetin Rom dhe Egjiptian, të jenë të afta të zbatojnë projekte e iniciativa që promovojnë…

Read More

Bursa kërkimore nga Universiteti i Nevadës

Bursa kërkimore nga Universiteti i Nevadës

Afati i fundit i aplikimit: 1 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët ndërkombëtarë Përfitimet: buxheti i projektit prej 20.000 USD Qendra Ndërkombëtare e Regjistrimit të Lojrave (ICGR) e UNLV ofron deri në tre studime gjashtë mujore të Universitetit të Nevadës për të mbështetur hulumtimet me ndikim në çështjet e rëndësishme të rregullimit të lojërave të fatit. Këto bursa do të jepen në baza konkurrence nëpërmjet një procesi rishikimi. Temat aktuale të interesit përfshijnë, por nuk…

Read More

Grant financimi nga Fondacioni Alpbach

Grant financimi nga Fondacioni Alpbach

Bursat e Fondacionit Alpbach dhe Organizatat Partnere të Forumit Evropian Granti për të marrë pjesë në Javën e Seminarit dhe Alpbach Symposia është  për të rinjtë deri në 30 vjeç. Mirëpriten aplikime nga të gjitha vendet (me përjashtim të Austrisë) dhe nga të gjitha disiplinat akademike, dhe inkurajohen artistët dhe të pa diplomuarit për të aplikuar. Bursa themelore mbulon tarifën e pjesëmarrjes për të gjitha ngjarjet në Forumin Evropian Alpbach 2017. Nëse ju nuk keni fonde…

Read More

Grant deri në 1000$/ Thirrje për projekte komunitare

Grant deri në 1000$/ Thirrje për projekte komunitare

Je i RI/e RE, ke një IDE se si mund ta përmirësosh KOMUNITETIN tënd por, nuk ke mbështetje? Kjo ËSHTË MUNDËSIA JOTE! APLIKO tani! Dërgon projektin tënd deri me 21 Korrik 2016, ora 17:00, në youthprogram.wva@gmail.com.   Kriteret për Aplikim: 1.      Kjo thirrje është e hapur për individë ose grupe të moshës 15-29 vjeç 2.      Projektet duhet të zbatohen në një nga qytetet vijuese: Shkodër, Lezhë, Dibër, Kurbin, Tiranë, Durrës, Elbasan, Librazhd, Korçë, Vlorë. 3.      Ideja…

Read More