Trajnim falas i ofruar nga Google

Trajnim falas i ofruar nga Google

Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Shpërblimi: programi i stazhit të paguar Google ka kënaqësinë të ofrojë MBA Internship në Shanghai, Kinë, Pekin, Xinyi Qarku, Taipei City, Tajvan, Hong Kong për vitin 2017. Praktikantët duhet të jenë studentë të vitit të parë në një Master të Administrimit të Biznesit 2 vjeçar me kohë të plotë (MBA), duke u diplomuar në mes të dhjetorit 2017 dhe qershorit 2018. Kjo është një program stazhi i ofruar për…

Read More

Praktikë e paguar nga Google

Praktikë e paguar nga Google

Afati i aplikimit: kontaktoni punëdhënësin për specifikat Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Shpërblimi: programi i stazhit paguhet Google ka kënaqësinë të ofrojë MBA Internship në Shangai, Kinë, Pekin, Kinë, Xinyi Qarku, Taipei City, Tajvan, Hong Kong për vitin 2017. Praktikantët duhet të jenë studentë të vitit të parë në një Master të Administrimit të Biznesit 2 vjeçar me kohë të plotë (MBA), duke u diplomuar në mes të dhjetorit 2017 dhe qershorit 2018. Kjo…

Read More

Bursë studimore për gazetarë

Bursë studimore për gazetarë

Afati i aplikimit: 17 Qershor 2017 Kush mund të aplikojë: gazetarë të çdo specializimi Çfarë mbulon bursa: Shpenzimet e udhëtimit (Përfshirë këtu udhëtim ajror në klasë ekonomike) dhe një pagesë modeste jetese Instituti Reuters po ofron bursat për Gazetarët e lajmeve dixhitale Google në ndjekje të programit të hulumtimit tre, gjashtë ose nëntë muaj. Instituti ofron mjedise moderne arsimore dhe kërkimore  që do t’u mundësojë studentëve të përballen me sfidat aktuale dhe të fokusohen në njohuritë si forcë lëvizëse për zhvillim….

Read More