8 mundësi punësimi në Tiranë, Shkodër dhe Gjirokastër

8 mundësi punësimi në Tiranë, Shkodër dhe Gjirokastër

Ke perfunduar studimet ne degen Inxhinieri Ndertimi dhe ke te pakten 1 vit pervoje pune ne profesion? 8 vende vakante ne Tirane, Shkoder dhe Gjirokaster APLIKO deri ne daten 15 Mars!  ______________________________________________________________________________ Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes…

Read More

Trajnim ndërkombëtar në Gjirokastër,Prishtinë dhe Goražde

Trajnim ndërkombëtar në Gjirokastër,Prishtinë dhe Goražde

Këtë vjeshtë , fondacioni Trashgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) në Shqipëri , Bosnje Hercegovinë dhe Kosovë organizon një trajnim në parapërgatitjen  për fatkeqësitë dhe menaxhimin e riskut, si dhe ndihmën e parë për trashgiminë kulturore pas fatkeqësive. Trajnimi 3-javor do të zhvillohet në tre qytete: Goražde, Bosnje & Herzegovina, Prishtina, Kosovë, Gjirokastra, Shqipëri Qëllimi i trajniit është që profesionistët e trashgimisë të fitojnë aftësi praktike në mbrojtjen e koleksioneve të muzeve dhe siteve historike në…

Read More