Thirrje për aplikime/ Vullnetarë në fushatë ndërgjegjësuese

Thirrje për aplikime/ Vullnetarë në fushatë ndërgjegjësuese

ALO 116- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim për fëmijët i cili ofron: Këshillim Psikologjik Informacion Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit ALO 116 – Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët është një shërbim pa pagesë për fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri. Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një instrument që ka për qëllim të këshillojë fëmijët përmes telefonit dhe të referojë nevojat e tyre në shërbimet përkatëse….

Read More