Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 28 Mars 2017 Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) ka në plan për të prokuruar nga organizatat fitimprurese dhe jo-fitimprurëse për të zhvilluar dhe kryer serinë e kurseve të aftësive bazë dhe praktike për gratë bizneset e vogla dhe grupet e fermereve në 4 (katër) zonat e përzgjedhura, përkatësisht Vau Dejës, Shkodër, Devoll Maliq për qasje në tregje, menaxhimin e agro-biznesit dhe aftësive financiare, konceptet e…

Read More

Seminar një ditor në Tiranë

Seminar një ditor në Tiranë

Fuqizimi I Mendjes – Fuqizimi I Gruas Kur dhe kur do të zhvillohet: Hotel Plaza – Tiranë – Date, 16 Prill- Ora 09.00 – 17.30 Seminar 1 ditor me psikologen Mirela Sula, autore e librit “Mos e Ler Mendjen te Ike”. Pas suksesit te librit “Mos e Lër Mendjen të Ikë” si dhe sukseset e njëpasnjëshme qe ka arritur në Londër me punën e saj të dedikaur në ndihmë të grave, Mirela Sula kthehet në…

Read More