Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 28 Mars 2017 Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) ka në plan për të prokuruar nga organizatat fitimprurese dhe jo-fitimprurëse për të zhvilluar dhe kryer serinë e kurseve të aftësive bazë dhe praktike për gratë bizneset e vogla dhe grupet e fermereve në 4 (katër) zonat e përzgjedhura, përkatësisht Vau Dejës, Shkodër, Devoll Maliq për qasje në tregje, menaxhimin e agro-biznesit dhe aftësive financiare, konceptet e…

Read More