Thirrje per pjesmarres/ Trajnim në Tiranë

Thirrje per pjesmarres/ Trajnim në Tiranë

Projekte Vullnetare Nderkombetare me mbeshtetjen e Europian Youth Foundation do te organizoj trajnimin “Lufta kunder steriotipeve”- Urrejta shperndahet ne rast se nuk flet”. Trajnimi do te organizohet ne daten 13- 20 Janar 2017 ne Tirane. Ky trajnim ka si qellim te rrise kapacitetet e rreth 25 te rinjve nga e gjithe Shqiperia ne lidhje me steriotipet dhe paragjykimet kryesisht ato me baze gjinore, perkatesive etnike dhe seksuale. Gjate trajnimit te rinjte do tw angazhohen ne…

Read More