Mundësi punësimi/ Jurist pranë Njësisë Juridike

Mundësi punësimi/ Jurist pranë Njësisë Juridike

Fondi Shqiptar i Zhvillimit kërkon të punësojë një jurist pranë Njësisë Juridike, Departamenti Juridik dhe i Prokurimit. Për të garantuar mbeshtetje ligjore për të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e FShZh në përputhje me dispozitat në fuqi, të Ligjit nr.10 130, datë 11.5.2009, “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit” dhe kuadrin ligjor përkatës, nepermjet ofrimit te shërbimeve ligjore që nevojiten për mbrojtjen e interesave të FSHZH-së, si dhe kontrollit te zbatimit me përpikmëri të kuadrit ligjor dhe…

Read More

Mundësi punësimi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Mundësi punësimi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit është duke iniciuar fazën përgatitore për disa projekte të reja financuar nga donatorë të ndryshëm dhe Qeveria Shqiptare në funksion të zhvillimit vendor e rajonal, përmirësimin e infrastrukturës urbane, etj. Pozicioni: Ekspert/e i/e Zhvillimit te Turizmit Kompania: Fondi Shqiptar i Zhvillimit Vendndodhja: Tirane Përshkrimi i punës për Ekspertin e Zhvillimit te Turizmit Eksperti i turizmit do te punojë në Njësinë e Zhvillimit Rajonal dhe Inovacionit, duke ofruar ekspertizë ne mbështetje te…

Read More

Mundësi punësimi si Jurist

Fondi Shqiptar i Zhvillimit do te punesoje nje specialist ne pozicionin Jurist, prane Njesise Juridike. Njesia Juridike (NjJ) Detyra e NjJ është sigurimi i mbeshtetjes ligjore për të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e FSHZH në përputhje me dispozitat në fuqi, të Ligjit nr. 10130, datë 11.5.2009, “Për fondin shqiptar të zhvillimit” dhe kuadrin ligjor përkatës, kjo nepermjet ofrimit te shërbimeve ligjore që nevojiten për mbrojtjen e interesave të FSHZH-së, si dhe kontrollit te zbatimit me…

Read More