Sesion informimi mbi thirrjet për aplikime të Be-së

Sesion informimi mbi thirrjet për aplikime të Be-së

Njoftim për sesion informimi në kuadër të thirrjeve për propozime të programit të BE – së : EaSI Të nderuar përfaqësues të Shoqërisë Civile. Projekti i Asistencës Teknike për Programet Evropiane në Shqipëri, njofton mbajtien e një dite informimi ne lidhje me thirrjet më të fundit të publikuara nga programi EaSI (The Employment and Social Innovation Programme) i Bashkimit Evropian. Kjo ditë informimi do të ketë në qendër të vëmendjes shqyrtimine detajuar të thirrjeve të…

Read More

Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

Afati i aplikimit: 5 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: çdo institucion nga çdo vend Çfarë përfshijnë grantet: Shumën totale prej rreth 600,000 USD The Future Earth aktualisht po pranon propozime për kërkimin e biodiversitetit për qëndrueshmërinë globale, “Programi për Grantet e hershme të Granteve që Avancojnë Shkencën e Qëndrueshmërisë ose Pegazin – Biodiversiteti dhe Pasuritë Natyrore”. Kjo iniciativë është financuar pjesërisht nga Programi i Shkencës i Fondacionit Gordon dhe Betty Moore dhe Fondacioni NOMIS. PEGASuS…

Read More

Mundësi financimi për projekte dhe ide kërkimore

Mundësi financimi për projekte dhe ide kërkimore

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: Qytetarët e Shteteve të Bashkuara ose të huajt Grantet: 10,000 USD e fondeve që do të përdoren deri në një vit të kërkimit dhe të shkrimit Proceset e marrëveshjes së negociatave në Kongres janë nën stres të madh, por dihet shumë pak për mekanizmat, sfidat dhe mjetet juridike për këtë problem. Duke u mbështetur në punën aktuale të programit Anxiations of Democracy dhe angazhimin e Këshillit…

Read More

Bursat e Mozillës për shkencë

Bursat e Mozillës për shkencë

Afati i aplikimit: 14 Maj 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët nga e gjithë bota Bursa përfhin: pagesë prej 60.000 USD, sigurimin shëndetësor, ndarjen e kujdesit ndaj fëmijëve, ndihma dhe udhëtime vendore dhe ndërkombëtare Mozilla Fellowship për shkencë është një mundësi për të shpenzuar 10 muaj duke punuar me një institucion (universitet ose përkatësi tjetër akademike) me ndërtimin e projekteve shkencore të hapura. Kjo nuk është tipike grant kërkimor apo akademik, kjo është një shans…

Read More