Mundësi punësimi: Asistent/e finance

Mundësi punësimi: Asistent/e finance

Europartners Development kërkon të punësojë një asistent/e financie me kohë të plotë.  Detyrat dhe përgjegjësitë: Regjistrimi i faturave të blerjes, shitjes në sistemin e financës; Regjistrimi i veprimeve të arkës në sistemin e financës; Kontrolli i saktësise së hedhjes së veprimeve me bankat dhe arkën në financë; Përgatitja e raporteve ditore të gjendjes dhe levizjes së fondeve në banka/arke; Rakordim i palëve të treta; Çdo detyrë tjeter që i përshtatet pozicionit të punës.   Kualifikimet…

Read More

Trajnim falas/ Specialist finance dhe ligji

Trajnim falas/ Specialist finance dhe ligji

Tashmë është mundësia juaj për t’u përgatitur si “SPECIALIST FINANCE DHE LIGJI”. MUNDËSI PUNËSIMI DHE VETËPUNËSIMI… Trajnim intesiv për organizimin e suksesshëm të një biznesi të ri apo i një iniciative personale… Akademia Profesionale Elita organizon trajnimin 5 javor për fuqizimin e kapaciteteve të grave dhe të rinjve për tu punësuar apo vetëpunësuar. Akademia Elita ofron trajnim intesiv për fuqizim kapacitetesh, dhënien e profesionit “specialist finance dhe ligji” dhe lidhjen e pjesëmarrësve me tregun e…

Read More

Studime me bursë në degën e Financës

Studime me bursë në degën e Financës

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentë të diplomuar femra në financa Përfitimet: 10,000 USD për të mbështetur studimet e nivelit të diplomimit Fusha e financimit po ndryshon me shpejtësi, kryesisht në përgjigje të rregullave të hartuara për të mbrojtur praktikuesit e tregut dhe për të parandaluar krizat financiare. FINCAD ka kohë që beson se njohuritë e thella të tregut, transparenca dhe besueshmëria luajnë një rol vendimtar në sigurimin e sigurt…

Read More

Praktikë e paguar në Holandë

Praktikë e paguar në Holandë

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: studentët master në Financë me njohuri të programimit në bazat e të dhënave Përfitimet: zbritje prej 600 euro NN Investment Partners është menaxheri i aseteve të NN Group N.V., një korporatë e tregtuar publikisht. Produktet dhe shërbimet e tyre të menaxhimit të investimeve ofrohen globalisht përmes qendrave rajonale në disa vende anembanë Evropës, Shteteve të Bashkuara, Lindjes së Mesme dhe Azisë, me Holandën si qendër kryesore…

Read More

Mundësi punësimi- Asistent/e Finance në Porsche Albania

Mundësi punësimi- Asistent/e Finance në Porsche Albania

Porsche Albania kërkon të punësojë një  Asistent/e Finance. Përgjegjësitë: Mbyllje e transaksioneve bankare ditore Mbyllje e transaksioneve të brendshme në cash (Petty Cash Internal) Llogaritje dhe mbyllje e importeve(makina,pjesë këmbimi, të tjera) Llogaritje e shpenzimeve të udhëtimit Administrim i përgjithshëm i zyrës së financës dhe arkivit Asistim në kontrollin e aseteve aktuale të kompanisë dhe regjistrimi i aseteve të rinj Ndjekja e parapagimeve të stafit Kontrolli fizik i gjendjes se arkës (administrative dhe servisi) Raporti…

Read More

Bursa Doktorature në Menaxhim, Financë dhe Kontabilitet në Itali

Bursa Doktorature në Menaxhim, Financë dhe Kontabilitet në Itali

Përshkrimi LIUC – Università Cattaneo ofron programin për doktorarurë në Menaxhim, Financë dhe Kontabilitet, projektuar për të përgatitur studentë kryesisht për karrierë hulumtuese të orientuar në akademi, por edhe për kompani multinacionale, organizata publike dhe private, institucione financiare në mënyrë që ata të interpretojnë dukuritë e biznesit në një mënyrë të integruar, duke përdorur parimet e përgjithshme metodologjike për kërkime sasiore dhe cilësore në shkencat sociale, me perspektivat e ofruara nga lëndët e financave korporative,…

Read More