Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë Banka e Shqipërisë fton të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar gjatë periudhës 1 tetor 2016 – 30 shtator 2017 në universitetet brenda dhe jashtë vendit, të marrin pjesë në konkursin e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2017”, duke paraqitur temat e tyre të diplomës. Temat e diplomës mund të jenë të fokusuara në një nga çështjet e ekonomiksit monetar e ndërkombëtar,…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs dymbëdhjetë javë, aplikantët do të mësojnë rreth marrëdhënieve komplekse mes besimit dhe parave, dhe do të fitojnë strategji për menaxhimin e mençur të besimit të financave. Ky kurs do të fillojë më 5 shtator 2017. Kohëzgjatja: 12 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Humanistika Institucioni: Universiteti i Bostonit dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 5 shtator 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në faqen e internetit të…

Read More

Mundësi punësimi në Ministrinë e Kulturës

Mundësi punësimi në Ministrinë e Kulturës

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtoria…

Read More

Trajnim online mbi Financat e Partive Politike

Trajnim online mbi Financat e Partive Politike

KRIIK Albania organizon një seri seminaresh online (webinar) në lidhje me financat e partive politike. Qëllimi i webinar-eve është informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut, dhe veçanërisht i aktivistëve dhe anëtarëve të partive politike, lidhur me procedurat dhe mekanizmat që bëjnë të mundur mbështetjen financiare të partive politike dhe të fushatave zgjedhore, si dhe sensibilizimi i të gjithë aktorëve mbi kontrollin dhe transparencën e plotë që duhet të bëhet mbi këto burime financiare. KRIIK ka parashikuar…

Read More