Kurs online falas për krijimin e “Filmave për Internet”

Kurs online falas për krijimin e “Filmave për Internet”

Universiteti i Birmingamit, Akademia BBC dhe Creative Skillset kanë krijuar këtë kurs katër-javor, i cili ndiqet falas në internet. Ky kurs do të mbulojë të gjitha aspektet e produksionit- që nga se si të kërkoni historinë tuaj deri te detajet e fundit për të përfunduar punimin tuaj. Kursi do të trajtojë shumë çështje, duke përfshirë edhe të menduarit kritik; strukturën e historisë; stilin; zhanrin; etikën; ligjshmërinë; teknikat praktike për kameran, tingujt ,ndriçimin etj. Ky kurs…

Read More

Kurs online falas nga Universiteti i Harvardit

Kurs online falas nga Universiteti i Harvardit

Universiteti i Harvardit ju jep mundësinë që të ndiqni kurse online falas, në gjuhën angeleze. Një prej tyre është edhe kursi për Drejtësinë. Drejtësia është një analizë kritike e teorive klasike dhe bashkëkohore të drejtësisë, duke përfshirë diskutimin e aplikimeve të sotme. Temat përfshijnë veprime afirmative, shpërndarjen e të ardhurave, martesat e të njëjtit seks, rolin e tregjeve, debate rreth të drejtave (të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pronës), argumente pro dhe kundër…

Read More
1 3 4 5