Bursa nga programi Erasmus në Greqi

Bursa nga programi Erasmus në Greqi

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Aegean në Greqi, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik dhe administrativ të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; – Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim. Fusha e mësimdhënies: – Financë dhe Administrim Kohëzagjatja e bursave: –…

Read More

Mundësi studimi me bursë

Mundësi studimi me bursë

Afati i aplikimit: 20 prill 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët me diplomë Bachelor ose ekuivalent Bursa: mbulon tarifat e shkollimit, sigurimit shëndetësor dhe një pagesë mujore. Diplomë Master e Erasmus Mundus në  Studime Gjinore dhe Femerore – Gemma – është një program dy-vjeçar pasuniversitar  ndërdisiplinor që ofron arsim të cilësisë së lartë dhe kompetenca profesionale për personelin e interesuar në zhvillimin e ekspertizës ose me qëllim për të punuar në fushat e seksualiteteve, diversitetit dhe…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Gjermani

Mundësi studimi me bursë në Gjermani

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. Afati i aplikimit: 13 Mars 2017 Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve…

Read More

Bursa për studime në Greqi

Bursa për studime në Greqi

Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2016-2017 Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e nivelit Bachelor viti III-të dhe stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit…

Read More

Studime me bursë në Universitetin e Luksemburgut/Erasmus+

Studime me bursë në Universitetin e Luksemburgut/Erasmus+

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut për vitin akademik 2017-2018. Afati për aplikim: 24 Mars 2017 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzagjatja e bursave: – Master (5 muaj); Fushat e studimit: – Financë; –…

Read More

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Austri/Erasmus+

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Austri/Erasmus+

Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja e bursave: -Shkëmbimi…

Read More

Bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës/Erasmus+

Bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës/Erasmus+

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani. Afati për aplikime: 8 Mars 2017 Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali/Erasmus+

Mundësi studimi me bursë në Itali/Erasmus+

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik në Universitetin e Bolonjës, Itali Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për vitin akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja e bursave: – Bachelor (6 muaj); –…

Read More

Bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Spanjë/Erasmus+

Bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Spanjë/Erasmus+

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Valencia, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus + Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valencias, Spanjë për vitin akademik 2017-2018. Afati për aplikim: 31 Mars 2017 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime – Mësimdhënie…

Read More

Bursa studimi në Republikën Çeke/ Erasmus+

Bursa studimi në Republikën Çeke/ Erasmus+

Afati për aplikim: 28 Shkurt 2017 Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetein Masaryk në Republikën Çeke Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzagjatja e bursave: – Bachelor (5 muaj); – Master (5…

Read More
1 2 3