Mundësi studimi me bursë në Gjermani

Mundësi studimi me bursë në Gjermani

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. Afati i aplikimit: 13 Mars 2017 Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve…

Read More

Bursa për studime në Greqi

Bursa për studime në Greqi

Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2016-2017 Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e nivelit Bachelor viti III-të dhe stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit…

Read More

Studime me bursë në Universitetin e Luksemburgut/Erasmus+

Studime me bursë në Universitetin e Luksemburgut/Erasmus+

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut për vitin akademik 2017-2018. Afati për aplikim: 24 Mars 2017 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzagjatja e bursave: – Master (5 muaj); Fushat e studimit: – Financë; –…

Read More

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Austri/Erasmus+

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Austri/Erasmus+

Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja e bursave: -Shkëmbimi…

Read More

Bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës/Erasmus+

Bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës/Erasmus+

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani. Afati për aplikime: 8 Mars 2017 Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali/Erasmus+

Mundësi studimi me bursë në Itali/Erasmus+

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik në Universitetin e Bolonjës, Itali Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për vitin akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja e bursave: – Bachelor (6 muaj); –…

Read More

Bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Spanjë/Erasmus+

Bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Spanjë/Erasmus+

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Valencia, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus + Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valencias, Spanjë për vitin akademik 2017-2018. Afati për aplikim: 31 Mars 2017 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime – Mësimdhënie…

Read More

Bursa studimi në Republikën Çeke/ Erasmus+

Bursa studimi në Republikën Çeke/ Erasmus+

Afati për aplikim: 28 Shkurt 2017 Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetein Masaryk në Republikën Çeke Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzagjatja e bursave: – Bachelor (5 muaj); – Master (5…

Read More

Thirrje ne kuadër të Erasmus+ për studime në Universitetin Huelva, në Spanjë

Thirrje ne kuadër të Erasmus+ për studime në Universitetin Huelva, në Spanjë

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, në Spanjë. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; – PhD. Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor/Master/PhD (6 muaj); Fushat e studimit: Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti Huelva, klikoni në adresën: http://www.uhu.es/english/erasmusplusincoming/doc/DELEX.pdf…

Read More

Thirrje për trajnim falas në Tiranë

Thirrje për trajnim falas në Tiranë

Thirje për pjesmarrje. Trajnim ”Procedurat e Aplikimit në kuadër të Erasmus +, Rritja e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë” Projekti i Asistencës Teknike për Programet Europiane në Shqipëri dhe Organizata Përtej Barrierave, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Europian si dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizojnë në datat 2-3 Shkurt 2017, trajnimin dy-ditor mbi ‘Shkrimin e projekteve në Programin Erasmus+: Rritja e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë’. Trajnimi është falas për të interesuarit….

Read More
1 2 3