Program Masteri Rajonal/ Mundësi për bursa

Program Masteri Rajonal/ Mundësi për bursa

Programi Evropian Rajonal në Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Evropën Juglindore (GC SEE / ERMA) është një program ndërdisiplinor me kohë të plotë në një periudhë një-vjeçare, që zgjat nga nëntori deri në tetor. Qëllimi është zhvillimi i demokracisë dhe i të drejtave të njeriut në Evropën Juglindore. Është një iniciativë e përbashkët e Universitetit të Sarajevës, Qendrës për Studime Ndërdisiplinore (CIS) dhe Universitetit të Bolonjës, Departamenti i Shkencave Politike dhe Shoqërore. Studentëve…

Read More

Prezantim online mbi Demokracinë vendore

Prezantim online mbi Demokracinë vendore

Projekti Leviz Albania në bashkëpunim me Partnerët Shqipëri organizon në datën 2 qershor sesionin e dytë online “Prezantimi i eksperiencave dhe praktikave më të mira në Rajon, për forcimin e demokracisë vendore”. Ky sesion është i hapur për të gjitha organizatat e shoqërisë civile dhe përfitues të granteve të Lëviz Albania. Nëse jeni të interesuar të ndiqni prezantimin, shprehni interesin me email brenda datës 29 maj 2017, , emrin tuaj, emrin e organizatës, qytetin dhe…

Read More