Mundësi punësimi: Sekretar/e në Delegacionin Evropian në Tiranë

Mundësi punësimi: Sekretar/e në Delegacionin Evropian në Tiranë

Delegacioni i BE-së në Shqipëri po kërkon një sekretar/e. Kriteret: Të aftë për të kryer detyrat e kërkuara Të gëzoni të drejtat civile dhe lejet për punësim sipas ligjit vendor Të keni njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe angleze – aftësi për të kuptuar, lexuar, folur dhe shkruar në nivelin C1 Të keni një diplomë të shkollës së mesme Të keni të paktën 2 vjet përvojë pune të ngjashme me këtë mundësi Të keni…

Read More