Mundësi praktike në Danimarkë

Mundësi praktike në Danimarkë

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) po ofron stazh në zyrën nordike në Danimarkë. Praktikantët duhet të kenë njohuri për çështjet e zhvillimit dhe veçanërisht për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese (SRHR). Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program internship. Ky është një program praktik i papaguar. Fusha e praktikës: Praktika ofrohet në fushat e Shkencave Politike / Marrëdhënieve Ndërkombëtare / Studimeve të Zhvillimit / Shëndetit Publik / Komunikimit, ose…

Read More

Hapen aplikimet për bursa në Danimarkë

Hapen aplikimet për bursa në Danimarkë

Afati i aplikimit: 15 Shkurt 2017 Kush mund të aplikojë? Studentët e të gjitha nacionaliteteve me një Master të përfunduar . Studimi e Masterit duhet të jetë i barabartë me një diplomë Masteri Danez. Rreth bursave: do të jepen 30 bursa PhD të financuara plotësisht Universiteti Aarhus ofron 30 bursa PhD të financuara plotësisht. Bursat PhD dhe të kërkimit shkencor të financuara plotësisht do të jepen në kuadër të Fakultetit të Shëndetësisë Aarhus, ku student…

Read More

Bursa doktorature në Danimarkë

Bursa doktorature në Danimarkë

Përshkrim Departamenti i Biznesit dhe Politikës në Shkollën e Biznesit në Kopenhagen fton aplikime për bursë vakante Doktorature brenda fushës së përgjithshme të biznesit dhe politikës. Projekti i Doktoraturës do të fokusohet në një nga 4 temat kërkimore të Departamentit; Biznes, organizim dhe qeverisje; Shoqëri civile; Para dhe tregti; Politika Publike dhe Institucione. Kandidati i zgjedhur PhD do të jetë i bashkangjitur në Departamentin e Biznesit dhe Politikës, që thekson hulumtime ndërkombëtare dhe krahasuese në…

Read More

Plotësisht e financuar/ Bursë Doktorature në Danimarkë

Plotësisht e financuar/ Bursë Doktorature në Danimarkë

Përshkrimi Departamenti i Financave në Shkollën e Biznesit të Kopenhagenit hap aplikimet për bursa Doktorature në sektorin e financës. Disa bursa janë në dispozicion nga të cilat njëri është një bursë të përgjithshme në çdo fushë të financave, ndërsa tre bursa janë në fusha të veçanta të financave. Të gjitha bursa fillimisht mbulojnë një periudhë tre-vjeçare studimi. Zgjatja e financimit është në dispozicion për kandidatët e suksesshëm të cilët dëshirojnë të ndjekin një karrierë universitare….

Read More

Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Afati i aplikimit: 19 Tetor, 2015 Vendi:  Kopenhagen, Danimarkë Janë hapur aplikimet në kuadrin e programit të praktikës UN Women Nordic Liaison Office në Kopenhagen. Praktikantët duhet të jenë të regjistruar aktualisht në një shkollë universitare ose pasuniversitare dhe e kanë ndjekur në 12 muajt e fundit dhe ka përfunduar të paktën dy vite të studimit universitar. UN Women gjithashtu koordinon dhe nxit punën e sistemit të OKB-së në avancimin e barazisë gjinore. Praktika do…

Read More

Mundësi e shkëlqyer për gazetarë/ Bursa pjesëmarrje në një Konferencë në Danimarkë

Mundësi e shkëlqyer për gazetarë/ Bursa pjesëmarrje në një Konferencë në Danimarkë

Afati i aplikimit: 1 Gusht 2015 E vlefshme për: gazetarë ndërkombëtarë Aktiviteti: 16-19 Maj 2016, Kopenhagen, Danimarkë Përshkrimi Konferenca Ndërkombëtare Women Deliver’s, që do të mbahet në datat 16-19 maj 2016 dhe do të jetë grupimi më i madh për shëndetin dhe të drejtat e vajzave dhe të grave në dekadën e fundit dhe një nga konferencat e para më të mëdha botërore. Fokusi i konferencës do të jetë se si zbatimi i Objektivave të…

Read More