Pesë mënyra si të shkruani një CV të mirë

Pesë mënyra si të shkruani një CV të mirë

Cv është një dokument që sot po bēhet mjaft i rēndēsishēm për çdo aplikim që duam tē bējmë gjatē jetēs tonē. Pēr kētë arsye ndonjēherē e gjejmē veten në vēshtirësi kur duam të shkruajmē njē CV tē mirë. Kētu do t’ju tregojmë 10 hapa si tē shkruani një CV të suksesshme. 1. Jini vetvetja! Zakonisht një CV duhet të jetë jo më shumë se dy faqe – dhe kjo duhet të jetë në formatin A4!…

Read More