Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

THIRRJE PER APLIKIME Në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim”, Organizata CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA, shpall thirrjen për aplikime për të rinj të mbështetur nga OSHC që ushtrojnë veprimtarinë në Tiranë. Objektivi i thirrjes: “Angazhimi i të rinjve në hartimin dhe zbatimin e projekteve/ndërhyrjeve të cilat promovojnë dhe inkurajojnë rininë shqiptare për pjesëmarrje në proçeset e demokratizimit dhe integrimit të vendit në BE”. Të identifikojmë mundësi të reja për fuqizimin e rolit…

Read More

Thirrje për vullnetarë

Thirrje për vullnetarë

Thirrje për vullnetarë! Code Albania , në bashkëpunim me dy organizata të tjera vullnetare New Vision dhe RVSH , bën thirrje për t’iu bashkuar një aktiviteti që do të zhvillohet nga data 4- 21 Korrik. Një grup prej 150 vullnetaresh nga Spanja do të vinë për të ndarë eksperiencat e tyre me vullnetarë shqiptar. Sipas axhendes së planifikuar do të jenë maximumi 10 aktivitete sociale , ekologjike dhe sportive (përfshirë këtu dhe një workshop) Kriteri…

Read More