Mundësi punësimi në Pragë

Mundësi punësimi në Pragë

Afati i fundit i aplikimit: 27 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: Kandidatët me diplomë universiteti në një fushë të caktuar (humanizëm, shkenca shoqërore, gjuhë, gazetari) Vendi: Pragë, Republika Çeke Qendra e Shoqërisë Civile në Pragë po punëson një Zyrtar për Komunikim për t’u bashkuar me ekipin e tyre në rritje. Ata janë një organizatë e re jo-fitimprurëse e nisur për të mbështetur dhe fuqizuar shoqëritë civile në të gjithë Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore….

Read More

Studime doktorature me bursë në Republikën Çeke

Studime doktorature me bursë në Republikën Çeke

Afati i aplikimit: 31 maj 2017 Intervistat: 19-20 qershor Vendimi: mesi i korrikut 2017 Data e fillimit: 1 tetor 2017 Qendra për etikë si studim në vlerën njerëzore, si pjesë e Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Pardubicës, fton aplikimet për programin e saj të financuar plotësisht në filozofi. Qendra fton aplikantët nga studentët që punojnë në etikë dhe filozofi politike, të interpretuara gjerësisht, Studentët rezidentë me kohë të plotë që pranohen në programin e…

Read More