Studime me bursë në Austri

Studime me bursë në Austri

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Graz-it, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime Nivelet e mobilitetit për studentët:…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Angli

Mundësi studimi me bursë në Angli

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Staffordishre, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për trajnim dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim. Nivelet…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Aegean në Greqi, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e nivelit Master dhe PhD të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve të nivelit Master për Research; – Shkëmbimin e studentëve të nivelit PhD për Research. Kohëzagjatja e bursave: – Shkëmbimi…

Read More

Programi i trajnimit Roepfer Klaus

Programi i trajnimit Roepfer Klaus

Programi Klaus  Toepfer Promovimi i  përsosmërisë dhe lidershipit në mesin e liderëve të rinj në mbrojtjen e natyrës nga Evropa Qendrore dhe Lindore, Kaukazi dhe Azia Qendrore Programi Klaus Toepfer ka për qëllim forcimin e organizatave nga sektori i Ruajtjes së Natyrës në Evropën Lindore dhe Qendrore, Azinë Qendrore  dhe Kaukaz, dhe zhvillimin e kapaciteteve personale të profesionistëve në fillim të karrierës për të kapërcyer humbjen globale të biodiversitetit. Programi i trajnimit katalizon zhvillimin personal të…

Read More

Program shkëmbimi në Gjermani me bursë

Program shkëmbimi në Gjermani me bursë

Afati i aplikimit: ndryshon nga vendi në vend Kush mund të aplikojë: kandidatë nga Estonia, Letonia, Lituania, Kaliningrad Oblast, Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria, Rumania, Bullgaria, Kroacia, Sllovenia, Serbia, BosniaHerzegovina, Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova. Bursa: € 1,060 në muaj. Kjo bursë nuk është subjekt i taksave ose pagesave të sigurimit social. Çdo marrës bursave është i mbuluar edhe nga mjekësore, sigurimit të përgjegjësisë. DBU gjithashtu mbështet një kurs të gjuhës gjermane para…

Read More

Bursë postdoktorale në Budapest

Bursë postdoktorale në Budapest

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: hulumtuesit Akademik me një nivel profesional të njohurive të gjuhës angleze Benefitet: përafërsisht 1.484,84 EUR në muaj para taksave (plus akomodimi) Akademia Hungareze e Qendrës së Shkencave për Institutin Shkencave Sociale për Studime Juridike (në tekstin e HAS CSS ILS) dhe Fakultetit të Ligjit dhe Shkencave Politike të Universitetit katolik Pázmány Péter  (në tekstin e mëtejmë Ligji Pázmány), ka krijuar këtë program të përbashkët falënderimi,…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Afati i Aplikimit: 1 qershor 2017 për studimet që fillojneë në janar 2018. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e studimeve PhD ose në Universitetin Kombëtar të Singaporit (NUS) ose në Universitetin Teknologjik Nanyang (NTU) ose Universitetin Singapor të Teknologjisë dhe Dizajnit (SUTD). Dega për të cilat ofrohet: Bursa mbështet vetëm studimet e doktoraturës në fushën e shkencës dhe inxhinierisë. Cfarë përfshin bursa: Bursa siguron mbështetje financiare për deri në 4 vjet të studimeve të…

Read More

Shkollë verore në Kroaci

Shkollë verore në Kroaci

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: studentë /të diplomuar nga e gjithë bota Bursa përfshin: pagesa për shkollim për ekselencë dhe 8 bursa që mbulojnë 30% deri 50% të tarifave të shkollimit Kolegji Algjebra University në Zagreb (Kroaci) ka qenë aktive në teknologjitë dixhitale për gati 20 vjet dhe ka mbetur institucioni kryesor arsimor në rajon për inxhinieri kompjuterike dhe teknologji dixhitale. Kriteret e aplikimit: Bursat drejtohen për studentët e padiplomuar /…

Read More

Bursë studimore në Francë

Bursë studimore në Francë

Afati i aplikimit:31 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: shkencëtarët e të gjitha shtetësive kanë të drejtë për të aplikuar Kompensimi: Paga e 2600 euro neto për programin “studiues i ri” dhe 3300 euro neto për studiuesit e konfirmuar Përshkrim Përmes këtij programi, Iniciativa Përsosmëri “Paris-Saclay” ka për qëllim tu mundësojë shkencëtarëve të huaj të kualifikuar për të kaluar periudha të gjata kohore (nga 6 deri 12 muaj) në një nga laboratorët brenda perimetrit të saj….

Read More

Bursë studimore për gazetarë

Bursë studimore për gazetarë

Afati i aplikimit: 17 Qershor 2017 Kush mund të aplikojë: gazetarë të çdo specializimi Çfarë mbulon bursa: Shpenzimet e udhëtimit (Përfshirë këtu udhëtim ajror në klasë ekonomike) dhe një pagesë modeste jetese Instituti Reuters po ofron bursat për Gazetarët e lajmeve dixhitale Google në ndjekje të programit të hulumtimit tre, gjashtë ose nëntë muaj. Instituti ofron mjedise moderne arsimore dhe kërkimore  që do t’u mundësojë studentëve të përballen me sfidat aktuale dhe të fokusohen në njohuritë si forcë lëvizëse për zhvillim….

Read More
1 2 3 4