Takim informues mbi studimet me bursë në Gjermani

Takim informues mbi studimet me bursë në Gjermani

Informohuni ne lidhje me bursat e studimit te ofruara nga DAAD per vitin akademik 2018-2019! Shërbimi i Shkëmbimit Akademik Gjerman DAAD ofron edhe këtë vit bursa për qëndrime afatgjata dhe afatshkurtra në Gjermani. Kush mund të aplikojë: Studentë dhe studiues të të gjitha fushave. Bursat ofrohen për studime master si dhe për shkolla verore. Për më tepër informacion mbi këto bursa do të mbahet një sesion informimi ditën e martë datë 23 maj 2017 në…

Read More

Studime doktorature me bursë në Republikën Çeke

Studime doktorature me bursë në Republikën Çeke

Afati i aplikimit: 31 maj 2017 Intervistat: 19-20 qershor Vendimi: mesi i korrikut 2017 Data e fillimit: 1 tetor 2017 Qendra për etikë si studim në vlerën njerëzore, si pjesë e Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Pardubicës, fton aplikimet për programin e saj të financuar plotësisht në filozofi. Qendra fton aplikantët nga studentët që punojnë në etikë dhe filozofi politike, të interpretuara gjerësisht, Studentët rezidentë me kohë të plotë që pranohen në programin e…

Read More

Studime me bursë në Danimarkë

Studime me bursë në Danimarkë

Universiteti i Kopenhagenit është institucioni më i vjetër universitar dhe kërkimor në Danimarkë. E themeluar në vitin 1479 si një studium generale, është institucioni i dytë më i vjetër i arsimit të lartë në Skandinavi, pas Universitetit Uppsala. Niveli i kursit: Bursa është në dispozicion për të ndjekur programin PhD. Subjekti i studimit:Bursa jepet në kuadër të Fakultetit të Shkencave në temën “Koncentrate të qëndrueshme të qumështit”. Çmimi i bursave: Pozicioni do të plotësohet sipas…

Read More

Studime me bursë në Austri

Studime me bursë në Austri

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Graz-it, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime Nivelet e mobilitetit për studentët:…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Angli

Mundësi studimi me bursë në Angli

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Staffordishre, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për trajnim dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim. Nivelet…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Aegean në Greqi, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e nivelit Master dhe PhD të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve të nivelit Master për Research; – Shkëmbimin e studentëve të nivelit PhD për Research. Kohëzagjatja e bursave: – Shkëmbimi…

Read More

Programi i trajnimit Roepfer Klaus

Programi i trajnimit Roepfer Klaus

Programi Klaus  Toepfer Promovimi i  përsosmërisë dhe lidershipit në mesin e liderëve të rinj në mbrojtjen e natyrës nga Evropa Qendrore dhe Lindore, Kaukazi dhe Azia Qendrore Programi Klaus Toepfer ka për qëllim forcimin e organizatave nga sektori i Ruajtjes së Natyrës në Evropën Lindore dhe Qendrore, Azinë Qendrore  dhe Kaukaz, dhe zhvillimin e kapaciteteve personale të profesionistëve në fillim të karrierës për të kapërcyer humbjen globale të biodiversitetit. Programi i trajnimit katalizon zhvillimin personal të…

Read More

Program shkëmbimi në Gjermani me bursë

Program shkëmbimi në Gjermani me bursë

Afati i aplikimit: ndryshon nga vendi në vend Kush mund të aplikojë: kandidatë nga Estonia, Letonia, Lituania, Kaliningrad Oblast, Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria, Rumania, Bullgaria, Kroacia, Sllovenia, Serbia, BosniaHerzegovina, Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova. Bursa: € 1,060 në muaj. Kjo bursë nuk është subjekt i taksave ose pagesave të sigurimit social. Çdo marrës bursave është i mbuluar edhe nga mjekësore, sigurimit të përgjegjësisë. DBU gjithashtu mbështet një kurs të gjuhës gjermane para…

Read More

Bursë postdoktorale në Budapest

Bursë postdoktorale në Budapest

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: hulumtuesit Akademik me një nivel profesional të njohurive të gjuhës angleze Benefitet: përafërsisht 1.484,84 EUR në muaj para taksave (plus akomodimi) Akademia Hungareze e Qendrës së Shkencave për Institutin Shkencave Sociale për Studime Juridike (në tekstin e HAS CSS ILS) dhe Fakultetit të Ligjit dhe Shkencave Politike të Universitetit katolik Pázmány Péter  (në tekstin e mëtejmë Ligji Pázmány), ka krijuar këtë program të përbashkët falënderimi,…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Afati i Aplikimit: 1 qershor 2017 për studimet që fillojneë në janar 2018. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e studimeve PhD ose në Universitetin Kombëtar të Singaporit (NUS) ose në Universitetin Teknologjik Nanyang (NTU) ose Universitetin Singapor të Teknologjisë dhe Dizajnit (SUTD). Dega për të cilat ofrohet: Bursa mbështet vetëm studimet e doktoraturës në fushën e shkencës dhe inxhinierisë. Cfarë përfshin bursa: Bursa siguron mbështetje financiare për deri në 4 vjet të studimeve të…

Read More
1 2 3 4