Mundësi studimi me bursë në Spanjë

Mundësi studimi me bursë në Spanjë

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për vitin akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor (studentët duhet të…

Read More

Studime Master me bursë

Studime Master me bursë

Afati i aplikimit: 21 Maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentët të cilët kanë përfunduar studimet e tyre Bachelor para datës  31 gusht 2017 Bursa mbulon: tarifat e shkollimit dhe shpenzimet e jetesës Masteri  i Përbashkët PoSIG u ofron studentëve mundësinë për të marrë një diplomë të përbashkët me Universitetin ku paktën një partner i BE-së e nënshkruan atë. Aplikimet do të jenë hapur nga data 25 mars 2017 deri më 21 maj 2017 për…

Read More

Studime me bursë në Kinë

Studime me bursë në Kinë

Afati i aplikimit: 30 prill 2017 Kush mund të aplikojë: Çdo qytetar i një vendi tjetër përveç Republikës Popullore të Kinës Bursat: përfshijnë heqjen e shkollimit, strehimit, udhëtimit dhe sigurimit shëndetësor Bursa MOFCOM  është ngritur nga Ministria e Tregtisë të Republikës Popullore të Kinës për të forcuar edhe më tej komunikimin dhe bashkëpunimin midis Kinës dhe vendeve të tjera, si dhe për të zhvilluar talentet për vendet në zhvillim. Duke filluar nga 2015, MOFCOM kryesisht…

Read More

Studime me bursë në Belgjikë

Studime me bursë në Belgjikë

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë për vitin akademik 2017-2018. Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Kohëzagjatja e bursave: – Bachelor (3 muaj); – PhD (3 muaj) Fushat e studimit: Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti Saint-Louis klikoni në…

Read More

Bursë studimi ne Universitetin e Harvardit

Bursë studimi ne Universitetin e Harvardit

Afati i fundit për aplikim: 31 Maj 2017 Kush mund të aplikojë? Aplikimi është i hapur për studentë të çdo kombësie qe kanë një performancë të shkelqyer akademike, Bursa mbulon: 45.000$ për vit për shkollimin + shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit Fondacioni Boustany po ofron bursa të Administrim Biznesit në Harvard për klasën që fillon në vjeshtën e 2017. Kjo bursë jepet për studentët që tregojnë një nivel të lartë të arritjeve akademike. Masteri i…

Read More