Studime postdoktorature në Gjermani

Studime postdoktorature në Gjermani

Afati i fundit i aplikimit: 01 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: studiues nga shkencat humane, shkencat politike dhe shoqërore, shkencat e arsimit apo ligji që kanë  një doktoraturë dhe kanë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze Bursa ofron: një pagesë mujore deri në 6,500 euro për një qëndrim kërkimor tre deri në gjashtë muaj në Braunschweig, udhetimin për në Gjermani dhe mbështetje administrative nga koordinatorët e programit Instituti Georg Eckert  ka kënaqësinë të shpallë Thirrjen…

Read More

Bursë postdoktorale në Gjermani

Bursë postdoktorale në Gjermani

Afati i aplikimit: 30 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: artistë që vijnë nga disiplinat e arkitekturës, arteve pamore, artet e interpretimit, muzikë, dizajn, letërsi dhe media, të cilët kanë një interes serioz në këmbime ndërdisiplinore Bursave: plotësisht i financuar miqësi qëndrimit WimmelResearch-Fellowship do të jepen si pjesë e një projekti të përbashkët mes Robert Bosch GmbH, Akademie Schloss Solitude dhe Wimmelforschung. Bashkëpunimi është i bazuar në zhvillimin e Platformës 12, një hapësirë eksperimentale projektuar…

Read More